Кафедра Проектного менеджменту

Новини

Загальна
характеристика

Науково-педагогічні
працівники

Навчально-методична
діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходи

Підготовка до державної атестації

Оголошення
кафедриЗагальна характеристика


       На сьогодні "Проектний менеджмент" відноситься до однієї з найбільш популярних спеціальностей на Україні. Цей факт підтверджується офіційним визнанням державою професії проектних менеджерів.        Узаконено саму професію проектного менеджера. Коди професій 1238 "Керівник проектів і програм", 2447 "Професіонал у сфері керування проектами й програмами", 2447.1 "Наукові співробітники (проекти й програми)" й 2447.2 "Професіонали по керуванню проектами й програмами" можна знайти в класифікаторі професій України.
       В нашій країні створена ціла система підготовки й розвитку проектних менеджерів, що включає, крім вузів, різні програми підготовки практиків проектного менеджменту через мережу тренінгових центрів, акредитованих Українською асоціацією управління проектами, і програму міжнародної 4-рівневої сертифікації IPMA.
       І все-таки - де отримати знання та практичні навички?
       Насамперед потрібно визначитися, що потрібно: швидкі тренінги або фундаментальний академічний заклад?
       В Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України запроваджено системний підхід до підготовки фахівців у сфері проектного менеджменту через комплексне вивчення профілюючих дисциплін: вступ до спеціальності, менеджмент, динамічне лідерство, підприємництво, методи і засоби експертизи проектів, засоби автоматизованої розробки проектів, системний аналіз тощо. Слухачам надається можливість участі у розробці реальних проектів та стажування в провідних підприємствах і установах України.
       На кафедрі проектного менеджменту працюють висококваліфіковані доктора і кандидати наук, практичні фахівці, що постійно підвищують свою кваліфікацію, беруть участь у конференціях, семінарах, консультують великі підприємства та займаються реалізацією конкретних проектів, як в економічній, так і державно-управлінській сфері.
       Отже, якщо Ви - дипломований фахівець (бакалавр, спеціаліст), готовий оволодіти новою професією за 1,5 роки в елітному науковому і навчальному закладі ІV рівня акредитації, ласкаво просимо на кафедру Проектного менеджменту.
Презентація магістерської роботи

З 2016 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ КАФЕДРА ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» ЗА ТРЬОМА НОВИМИ НАПРЯМАМИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ:

«БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЕКТАМИ» «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ТУРИЗМІ» «СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ»

Тренінговий центр «Управління проектами»

План роботи тренінгового центру на II семестр 2017-2018


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ МІЖНАРОДНА СЕРТИФІКАЦІЯ КАФЕДРИ СЛУХАЦЬКЕ ЖИТТЯ

       Кафедра проектного менеджменту забезпечує проведення комплексу робіт з організації навчального процесу підготовки слухачів за денною та заочною формами навчання, організацію та здійснення навчальної та науково-методичної роботи, проведення наукових досліджень,надання фахових консультацій суб'єктам господарчої діяльності. На сьогодні, кафедра проектного менеджменту - це провідний навчально-науковий центр надання високоякісних освітніх та консультаційних послуг з питань підвищення ефективності бізнесу, забезпечення його стійкості, зростання та конкурентоспроможності. Навчальний процес на кафедрі забезпечують фахові викладачі-практики, які мають великий досвід в розробці й впровадженні методології проектного менеджменту на підприємствах України, міжнародну сертифікацію, сучасні знання та навички тренерів з управління проектами. Зокрема: 5 докторів наук, професорів; 7 кандидатів наук, доцентів і запрошені фахівці-практики, з використанням сучасних методик викладання передають знання та досвід щодо розв'язання реальних практичних ситуацій, прийняття проектних і управлінських рішень, формування проектної команди, розробки реально діючих успішних проектів.
       З 2010 року в практику діяльності кафедри управління проектами запроваджено підтвердження компетентності випускників спеціальності "Управління проектами" міжнародними сертифікатами, що видаються Міжнародною асоціацією проектного менеджменту (IPMA)


       1.2. Матеріально-технічна база:

№ ауд
Призначення приміщення
       Спеціалізована навчальна аудиторія з технічним забезпеченням навчального процесу: ноутбук, мультимедійний проектор, телевізор,1 DVD програвач, 1 дошка стаціонарна, 2 дошки пересувні
309
лабораторія креативних технологій
       Спеціалізована навчальна аудиторія з технічним забезпеченням навчального процесу: 3 дошки стаціонарні
314
       Викладацька
313
       Кабінет завідувача кафедри

       1.3. Напрями розвитку кафедри на 2017 рік:

1.3.1. Застосування сучасних інтерактивних форм організації навчального процесу (тренінги, дебати, дискусії, диспути тощо). Залучення практиків до викладання дисциплін на спеціальності управління проектами. Організація стажування слухачів закордоном.
1.3.2. Впровадження кращого світового досвіду підготовки фахівців проектного менеджменту з урахуванням вітчизняної специфіки та традицій.
1.3.3. Зміцнення зв’язку навчального процесу з практикою державного управління та бізнес-адміністрування з метою посилення практичної спрямованості навчання, наближення його змісту до потреб економічного та соціального розвитку держави і регіону за рахунок проведення виїзних занять, семінарів. Розробка проектів на замовлення органів публічної влади та бізнес-структур.
1.3.4. Постійний взаємозв’язок з випускниками.

       1.4. Працівник кафедри:

  Устянська Анастасія Олексіївна

  Посада: провідний фахівець кафедри
  Функціональні обов'язки:  організаційно-методичне забезпечення навчального процесу
  E-mail:  kafedraup2016@gmail.com
  Тел. роб.:   70-59-769