Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Вимоги до складання кандидатського іспиту з філософії

         Кандидатський іспит з філософії приймається за програмою, схваленою Вченою радою ОРІДУ НАДУ при Президентові України і погодженою з Вищою атестаційною комісією України та Міністерством освіти і науки України.
Програма кандидатського іспиту з філософії, перелік питань, список рекомендованої літератури знаходяться у відділі підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України.

         Бажаючим скласти кандидатський іспит з філософії у визначений термін необхідно подати до відділ підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів такі документи і матеріали:

  • заяву на ім'я керівника ОРІДУ НАДУ при Президентові України;
  • реферат, підготовлений відповідно до вимог, визначених кафедрою філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України.