Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Вимоги до складання кандидатського іспиту з іноземної мови

         Кандидатський іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька) приймається за типовою програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України.


Бажаючим скласти кандидатський іспит з іноземної мови необхідно до відділу підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України подати відповідні документи і матеріали:

  • заява на ім'я керівника ОРІДУ НАДУ при Президентові України;
  • реферат з проблеми наукового дослідження, підготовлений відповідно до вимог, визначених кафедрою української та іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України.