Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту


ДО УВАГИ
ДОКТОРАНТІВ, АСПІРАНТІВ, ТА ЗДОБУВАЧІВ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТУВАННЯ НА КАФЕДРАХ ОРІДУ НАДУ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРЇАНИ КВІТЕНЬ 2017 РОКУ


ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТУВАННЯВідповідно до пунктів 31, 41, 50 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 (зі змінами), на виконання розпорядження президента НАДУ при Президентові України від 22 березня 2017 року № 08-р «Про звітування докторантів та аспірантів» та наказу директора ОРІДУ НАДУ при Президентові України від 30 березня 2017 року № 53 «Про звітування докторантів, аспірантів та здобувачів весняного прикріплення» в період з 03 по 14 квітня 2017 року проводиться звітування докторантів, аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління весняного прикріплення (додаток 1) на засіданнях відповідних кафедр.

За результатами проведеного звітування необхідно до 18 квітня 2017 року подати до сектору підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів документи згідно з переліком: