Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту

СКЛАДАННЯ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ

        Документи до складання кандидатських іспитів

        Вимоги до складання кандидатських іспитів для аспірантів (здобувачів), які навчаються в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України:
        Порядок та умови прикріплення з метою складання кандидатських іспитів для осіб, які не навчаються в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України:
        Питання до кандидатського іспиту зі спеціальності 25.00.01 - теорія та історія державного управління
        Питання до кандидатського іспиту зі спеціальності 25.00.02 - механізми державного управління
        Питання до кандидатського іспиту зі спеціальності 25.00.03 - державна служба
        Питання до кандидатського іспиту зі спеціальності 25.00.04 - місцеве самоврядування

        Програма з підготовки аспірантів та здобувачів до здачі кандидатського іспиту з філософії