Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту

ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІНА ТРЕТЬОМУ (ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 074 Публічне управління та адміністрування

Відомості про інформаційне
забезпечення освітньої діяльності
Таблиця 13 Таблиця 14 таблиця 14 станом 24.05 Таблиця 15