Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

"Центром підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Центр ПКК) в період з 01 по 30 листопада 2011 року вперше проведено семінар з підвищення кваліфікації державних службовців за заочно - дистанційною формою за планом тематичного короткотермінового семінару "Державно-приватне партнерство як форма взаємодії влади і бізнесу"


   Система підвищення кваліфікації кадрів є динамічною, тому вона потребує постійних інноваційних впроваджень і має відповідати вимогам часу. Реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування потребує втілення нових технологій, які б допомагали підвищувати професійний рівень персоналу з урахуванням економії фінансового забезпечення та скороченням термінів відриву від виконання функціональних обов'язків. Реалізація зазначених вимог сьогодення можливе за умови впровадження інноваційної, ефективної та економічно рентабельної форми підвищення кваліфікації, яка передбачає заочно-дистанційне навчання. Впровадження заочно-дистанційної форми підвищення кваліфікації спрямовано на залучення більшої кількості слухачів до навчального процесу без відриву від виробництва та на економію бюджетних призначень.
   На виконання заходів перспективного плану роботи Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Інституту) на 2011 рік, пріоритетів розвитку Інституту на 2011 - 2012 роки, рішення Обласної ради по роботі з кадрами при Одеській обласній державній адміністрації від 18 березня 2011 року № 2 "Про організацію роботи щодо впровадження у 2011 році заочно-дистанційної форми підвищення кваліфікації державних службовців обласної та районних державних адміністрацій" в період з 01 по 30 листопада поточного року Центром ПКК було проведено перший семінар за заочно-дистанційною формою підвищення кваліфікації двадцяти державних службовців Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області за темою: "Державно-приватне партнерство як форма взаємодії влади і бізнесу". Проведенню семінару передувала велика організаційна та підготовча робота яка була розпочата ще з початку 2010 року.
   У перший день семінару працівниками інституту у складі заступника директора - начальника Центру ПКК Давтяна С.Г., викладача-розробника методичних матеріалів семінару, доцента кафедри державного управління і місцевого самоврядування, кандидата наук з державного управління, доцента Піроженко Н.В., начальника центру дистанційного навчання управління інформаційно-телекомунікаційних технологій Гадомського О.Л. в Овідіопольській районній державній адміністрації зі слухачами семінару було проведено настановчу сесію в ході якої було проведено низку занять з основної тематики семінару та практичних занять, які сприяли набуттю слухачами відповідних знань та навичок щодо роботи в програмі дистанційного навчання "Прометей".
   Починаючи з другого дня слухачі виконували навчальні завдання та контрольні заходи у заочно-дистанційному режимі, а саме: практичні роботи, семінарське заняття у формі обговорення (форум), виконання тестових завдань, підготовку та направлення викладачу творчої роботи.
   В останній день семінару під час екзаменаційної сесії, проведеної на базі Овідіопольської райдержадміністрації слухачі захистили свої творчі роботи та відбулося підведення підсумків семінару.
   За результатами підвищення кваліфікації особливо відзначилися слухачі, які вчасно і на високому рівні виконали всі заплановані завдання, підготували та захистили творчі роботи, а саме: Бахтій Галина Леонідівна, Білоциценко Геннадій Вікторович, Іванченко Лілія Олександрівна, Лопатюк Людмила Миколаївна, Патруль Ганна Володимирівна. Під час підведення підсумків семінару слухачі отримали сертифікати встановленого зразка".
Фотогалерея додається.