Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

16 жовтня 2008 року відбулося засідання круглого столу за темою
«Державна служба в Україні очима молоді»

       За ініціативою активу слухацького самоврядування 16 жовтня 2008 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулося засідання круглого столу за темою "Державна служба в Україні очима молоді".
       На прохання слухачів модератором заходу був Якубовський Олексій Петрович, професор, завідувач кафедри філософських та соціально-політичних наук. У круглому столі прийняли участь доцент кафедри Л.М. Титаренко, члени слухацького самоврядування другого і першого курсів ОРІДУ, заступник декана І.Б. Киянка та слухачі Львівського регіонального інституту державного управління. Підчас зустрічі обговорено низку актуальних питань, зокрема, обґрунтування необхідності та цілі реформування державної служби України, професійного навчання державних службовців.
       Наводилися приклади досвіду організації державної служби у європейських країнах та можливості його адаптації до умов України.
       Наголошувалося на ефективності прозорого порядку вступу на державну службу та ясних кар'єрних перспектив молодим державним службовцям. Дотримання правової захищеності від суб'єктивізму своїх керівників, неадекватного матеріального стимулу та низького рівня соціального захисту, що спричиняє відтік кваліфікованих молодих спеціалістів з державної служби.
       Розглядалося питання щодо створення ефективної моделі державної служби в Україні, яка передбачала рівноцінне співвідношення молодих держслужбовців та працівників, які досягли граничного віку державної служби, для ефективної передачі досвіду.
       Роблячи підсумок засідання "круглого столу" можна сказати, що в Україні інститут державної служби почав формуватися з набуттям незалежності. Однак ця система є засобом боротьби політичних еліт, міжпартійного протистояння та засобом задоволення інтересів бюрократії, на відміну від розвинутих європейських країн, де державна служба існує окремо від політичних процесів та служить інтересам суспільства.
       Державна служба очима молоді - це система державної служби в Україні, яка повинна вийти на якісно новий європейський рівень, стати інститутом взаємодії між державою та народом, через який реалізовуватиметься поєднання конституційно закріплених цілей держави, відносин з кадровим потенціалом та ефективності діяльності державних органів.
       Доцільність питання полягає не лише у прийнятті нового законодавства, а й у дотриманні Закону про державну службу.
       Проблематика державної служби нині - вкрай актуальна і її реформування в контексті загальних завдань адміністративної реформи в Україні - є одним із стратегічних напрямів держави.

Фотоматеріали.