Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту

Інститут здійснює прийом слухачів на магістерську підготовку за спеціальністю:

073 "МЕНЕДЖМЕНТ"

на денну та заочну форму навчання за договором

Прийом на основі вищої освіти (диплому бакалавра, спеціаліста, магістра), здобутої за будь-якою спеціальністю

Навчання за освітніми програмами (спеціалізаціями):
«Бізнес-адміністрування»;
«Бізнес-аналітика та управління бізнес-проектами»;
«Економічна безпека »;
«Стратегічні комунікації»;
«Управління проектами в туризмі»;

     Вступники складають екзамени:

фахове випробування: тестування з менеджменту і адміністрування;
комп’ютерного тестування з іноземної мови (англійська, німецька, французька – за вибором вступника). Програма
додатковий екзамен – тестування з підприємницької та управлінської діяльності (для абітурієнтів, які отримали попередній диплом за іншою галуззю знань. Конкурсний бал формується з урахуванням середнього балу диплому).

     (!) Документи для ознайомлення: Програми підготовки до вступних екзаменів;

Етапи вступної компанії

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі здобутого ступеню (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів 17 серпня 2017 року 17 серпня 2017 року
Строки проведення вступних екзаменів 01-03 серпня 2017 року (І тур); 21-23 серпня 2017 року (ІІ тур) 01-03 серпня 2017 року (І тур); 21-23 серпня 2017 року (ІІ тур)
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 25 серпня 2017 року не пізніше 25 серпня 2017 року
Вибір вступниками місця навчання до 18:00 години 30 серпня 2017 року до 18:00 години 30 серпня 2017 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 08 вересня 2017 року не пізніше 08 вересня 2017 року
ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬ ВСТУПНИКИ:

1. Заяву, в якій вказують обрану спеціальність та форму навчання
2. Копію документу державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (диплом про базову або повну вищу освіту) на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, засвідчену в установленому порядку
3. Шість (6) фотокарток розміром 3х4 см
4. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
5. Копію паспорту (1-4 сторінки, сторінка зі штампом реєстрації)
6. Копію військового квитка
7. Два поштових конверти з марками

      Абітурієнт особисто пред'являє оригінал документу про освіту (диплом), паспорт та військовий квиток (посвідчення про приписку)
Вартість та строки навчання на спеціальності 073 "Менеджмент" (вступ 2017 року)

Форми навчання Строки навчання Вартість навчання
Оплата за семестр Оплата за весь період навчання
ДЕННА форма навчання 1,5 роки 6 965,00 20 895,00
ЗАОЧНА форма навчання 1,5 роки 6 850,00 20 550,00


                                             (!) Документи для ознайомлення: Бланк договору на навчання(денна ф.н.)                                                                                                       Бланк договору на навчання(заочна ф.н.)

«Програма і методичні матеріали для підготовки до вступних іспитів»


Офіційні документи


Приймальна комісія

Приймальна комісія працює з 8:30 до 17:15 за адресою:
65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22 (площа 10 Квітня)
тел. (048) 705-97-12; (048) 705-97-11; (048) 705-97-13; е-mail: priem@oridu.odessa.ua