Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ)
здійснює прийом слухачів на магістерську підготовку
за спеціальностями в галузі знань "Державне управління"
за денною, вечірньо-заочною, заочною та заочно-дистанційною формами навчання
за державним замовленням та за договором

     На навчання приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра)

     Прийом на навчання здійснюється відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та за умовами, визначеними Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 р. № 255

     Термін навчання за денною формою - 18 місяців, за вечірньо-заочною, заочною та заочно-дистанційною - 30 місяців

Графік прийому документів, консультацій та тестування
Вступ на спеціальність «Публічне адміністрування» (навчання у Національній академії, м. Київ)
Прийом документів від вступників квітень -
травень
для вступників денної форми навчання
Консультація червень
для вступників денної форми навчання
Комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань червень для вступників денної форми навчання


Вступникам на денну форму навчання за спеціальністю 8.15010007 "Публічне адміністрування" (навчання у Національній академії, м. Київ)

     Вступники до Інститут "Вища школа державного управління" на денну форму навчання за спеціальністю "Публічне адміністрування" проходять конкурсний відбір за результатами вступних екзаменів у два тури.
   Перший тур (комп'ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань) - проходить на базі Одеського регіонального інституту державного управління (м. Одеса) для осіб, що проживають або працюють в Автономній Республіці Крим, Вінницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та м. Севастополь.
     Другий тур (англійська мова та співбесіда із сучасних проблем державного управління з метою визначення практичного досвіду, аналітичних і творчих здібностей, мотивації до роботи на державній службі або у службі в органах місцевого самоврядування) - проходить у Національній академії (м. Київ).

Вступникам до Національної академії (м. Київ) за спеціальностями галузі знань "Державне управління"

Інформацію з питань прийому на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ) можна отримати за адресою:


     03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20,
     тел.: (044) 455-68-01; Е-mail: priem@oridu.odessa.ua
     http://www.academy.gov.ua