Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Нормативно-правові засади діяльності інституту


 • Положення про Національну академію державного управління при Президентові України
 • Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII "Про державну службу" (із змінами)
 • Закон України від 07 квітня 2011 року № 3206-VI "Про засади запобігання і протидії корупції" (із змінами)
 • Закон України від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ "Про вищу освіту" (із змінами)
 • Закон України від 13 грудня 1991 року № 1977-XII "Про наукову і науково-технічну діяльність" (із змінами)
 • Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації" (із змінами)
 • Указ Президента України від 16 червня 1995 року № 451/95 "Про Положення про національний заклад (установу) України" (із змінами)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1995 року № 700 "Про віднесення посад працівників Національної Академії державного управління при Президентові України до категорій посад державних службовців та умови оплати їх праці"
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1997 року №167 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій" (із змінами)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 року № 309 "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів" (із змінами)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року № 564 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" (із змінами)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 року № 703 "Про віднесення деяких посад працівників органів державної влади, інших державних органів, установ до відповідних категорій посад державних службовців та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України"
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами)
 • Положення про обрання за конкурсом та прийняття на роботу науково - педагогідних працівників ОРІДУ НАДУ при Президентові України