Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Факультет державного управління
Бланки заяв та довідокЗаява на закріплення за групою спеціалізації

   Тип: обов'язковий для всіх форм навчання

   Термін:
   Денна форма навчання: до 01 грудня І року навчання
   Заочна форма навчання: на весняній сесії І року навчання
   Заочно-дистанційна форма навчання: на літній сесії І року навчання
   Вечірня форма навчання: до 01 квітня І року навчання

   Кількість примірників: 1

   Опис:
   На першому році навчання деканатом проводиться орієнтування слухачів щодо розподілу за спеціалізаціями з урахуванням місць роботи слухачів та попередньої вищої освіти.

   Заява на закріплення за групою спеціалізації заповнюється особисто слухачами розбірливо чорнилами синього кольору.

   Перед написанням заяви на вибір спеціалізації ретельно радимо ознайомитись з наступними матеріалами:
    - СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ"

   Заява пишеться на ім'я декана факультету.

   В заяві слухач вказує форму навчання, своє прізвище і ініціали, спеціалізацію, за якою бажає закріпитись, дату та підпис.

   Заповнена заява здається до деканату факультету державного управління.

   Після обробки заяв буде видано розпорядження декана факультету державного управління про розподіл слухачів за групами спеціалізацій (та за потоками - для заочної форми навчання).

Бланк заяви
 
Зразок заповнення