Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту
3 червня 2011 р. в Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України відбулася ІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція аспірантів та докторантів з державного управління: "Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи", яка була організована кафедрою державного управління і місцевого самоврядування. Робочими мовами конференція були англійська, українська та російська.
Пленарне засідання конференції відкрилося вітальним словом до учасників звернувся заступник директора з наукової роботи Сергій Афанасійович Попов,
начальник відділу науково-педагогічних та наукових кадрів Нагорна Ірина Володимирівна, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Пахомова Тетяна Іванівна.
На засіданні були заслухані доповіді аспірантки кафедри Абрамової Євгенії Георгієвни "Проблеми взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на прикладі системи ЖКГ", який викликав жваве обговорення. Були також представлені виступи аспірантів: Галаган Марини Олександрівни "Удосконалення інституціно-правових механізмів державного управління європейської інтеграції України"; Насипаного Віталія Івановича "Складання карт знань (knovledge mapping) в органах виконавчої влади"; Максименка Олексія Івановича "Механізми державного управління етнонаціональною сферою на районному рівні"; Зелинського Сергія Володимировича " Механізми оцінки законодавчих актів в Німеччині та Швеції".
Після закінчення пленарного було підведено підсумки щодо інноваційної спрямованості наукових досліджень аспірантів та докторантів в галузі науки державного управління та їх впровадження в практику публічного управління в Україні.
Фотогалерея додається.