Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту  Приходченко Людмила Леонідівна

  Науковий ступінь:  доктор наук з державного управління
  Вчене звання:  професор
  Посада:  завідувач кафедри
  Модулі та дисципліни: Стратегічне управління; Публічне управління. Багаторівневе управління; Теоретичні засади регіонального управління в Україні; Аудит адміністративної діяльності; Управління людськими ресурсами; Політичне регіональне лідерство
  Сфера наукових інтересів: теоретико-методологічні засади забезпечення ефективності публічного управління, оцінювання державних програм і політик, формування та розвиток механізмів публічного управління, актуальні проблеми розвитку науки державного (публічного) управління.
  Громадська діяльність:  член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт в галузі науки "Державне управління" МОН України, заступник голови Спеціалізованої вченої ради К 41.863.01 в ОРІДУ НАДУ при Президентові України, заступник голови Науково-експертної ради інституту, член Науково-методичної та Вченої рад інституту, почесний член громадської організації "Еліта держави", член Асоціації докторів наук з державного управління, член Спілки журналістів України.
  E-mail: liudmyla.prykhodchenko@gmail.com

  Саханєнко Сєргєй Єгоровіч

  Науковий ступінь:  доктор наук з державного управління
  Вчене звання:  професор
  Посада:  професор кафедри
  Модулі та дисципліни:  Політичні інституції та суспільно-політична діяльність/Політика регіонального розвитку. МС; Публічна політика; Політична регіоналістика;
  Сфера наукових інтересів:  місцеве самоврядування, регіональне управління.
  Громадська діяльність:  член Спеціалізованої вченої ради К 41.863.01 в ОРІДУ НАДУ при Президентові України, член Спеціалізованої вченої ради К 35.860.01 в ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, член експертої ради з державного управління Державної акредитаційної комісії України, член Науково-методичної ради МОН України, Науково–експертної ради, член Асоціації дослідників державного управління.

  Давтян Степан Гургенович

  Науковий ступінь:  кандидат наук з державного управління
  Вчене звання:   доцент
  Посада: доцент кафедри
  Модулі та дисципліни: «Система публічного управління на регіональному та місцевому рівнях»; «Політична регіоналістика»; «Політика регіонального розвитку. Місцеве самоврядування»; «Управління регіональною інфраструктурою»
  Сфера наукових інтересів: регіональне управління; місцеве самоврядування; формування та розвиток механізмів державного управління; система функціонування та державна політика у сфері публічних закупівель в Україні 
  Громадська діяльність:  член Вченої ради інституту, член науково-методичної ради інституту, член Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації, член Громадської ради при Головному управлінні державної фіскальної служби в Одеській області, голова правління Громадської організації «Нова еліта нації» - асоціації випускників програм державного управлення, публічного управління та адміністрування, менеджменту та керівників проектів»
  E-mail: dsg54@ukr.net

  Крупник Андрій Семенович

  Науковий ступінь:  кандидат політичних наук
  Вчене звання:  доцент
  Посада:  доцент кафедри
  Модулі та дисципліни:  Управління регіональною інфраструктурою
  Сфера наукових інтересів:  самоорганізація населення у системі місцевого самоврядування, розвиток громадянського суспільства, механізми взаємодії державних, комерційних та некомерційних структур, участь громадськості в управлінні місцевими справами, технології прийняття управлінських рішень, розвиток соціальної інфраструктури, організація праці і документаційне забезпечення керівників і службовців.
  Громадська діяльність:  директор Одеського суспільного інституту соціальних технологій, голова Всеукраїнської громадської організації "Асоціація сприяння самоорганізації населення", член Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України, член громадських рад при Міністерстві юстиції України та при Одеській облдержадміністрації.
  E-mail: andrew.kroupnik@gmail.com

  Оганісян Михайло Сергійович

  Науковий ступінь:  кандидат філософських наук
  Вчене звання:  доцент
  Посада:  доцент кафедри
  Модулі та дисципліни:  Публічна служба; Запобігання та протидія корупційним проявам та етика у системі публічного управління; Управління людськими ресурсами; Управління адміністративною етикою
  Сфера наукових інтересів:  етика і психологія управління, ментальність українського етносу, загальна соціальна психологія.
  Громадська діяльність:  член Асоціації дослідників державного управління
  E-mail: oganis@ukr.net

  Піроженко Наталія Вікторівна

  Науковий ступінь:  кандидат наук з державного управління
  Вчене звання:  доцент
  Посада:  доцент кафедри
  Модулі та дисципліни:  Стратегічне управління; Стратегічне планування та управління змінами; Міжсекторні відносини як основа регіональному розвитку; Тайм-менеджмент управлінця; Управління людськими ресурсами; Тайм-менеджмент у професійній діяльності публічного службовця
  Сфера наукових інтересів:  Соціальна політика і соціальний менеджмент, взаємодія органів публічної влади з організаціями другого та третього секторів, стратегічний розвиток територій
  Громадська діяльність:  член Науково-методичної ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України, експерт з державних закупівель Одеського суспільного інституту соціальних технологій, член громадської організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління».
  E-mail: pirozhenkoodessa@gmail.com

  Панченко Ганна Олександрівна

  Науковий ступінь:  кандидат наук з державного управління
  Посада: доцент кафедри
  Модулі та дисципліни:  Стратегічне управління; Публічне управління. Багаторівневе управління; Теоретичні засади регіонального управління в Україні; Управління людськими ресурсами; Політичне регіональне лідерство; Публічна служба; Запобігання та протидія корупційним проявам та етика у системі публічного управління; Інноваційний розвиток системи регіонального управління
  Сфера наукових інтересів:  багаторівневе управління; етика публічного управління; регіональне управління; державна мовна політика;
  Громадська діяльність:  секретар науково-експертної ради ОРІДУ НАДУ; член комісії з атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою; член Громадської організації «Нова еліта нації» - асоціації випускників програм державного управлення, менеджменту та керівників проектів»
  E-mail: annapaalex@gmail.com

  Чижова Світлана Миколаївна

  Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
  Посада:  старший викладач кафедри
  Модулі та дисципліни: Стратегічне управління, Інноваційно-інвестиційна політика, Теоретичні засади регіонального управління в Україні, Тайм-менеджмент управлінця.
 Сфера наукових інтересів: Державне і муніципальне управління, Державна і муніципальна служба, Управління людськими ресурсами, Менеджмент.
  E-mail: opera999@i.ua

Сумісники кафедри  Попов Микола Петрович

  Науковий ступінь:  кандидат наук з державного управління
  Вчене звання:  доцент
  Посада:  доцент кафедри, перший заступник директора
  Модулі та дисципліни: Система публічного управління на регіональному та місцевому рівнях.
  Сфера наукових інтересів:   Розвиток місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади. Закордонний досвід публічного управління. Публічне управління на регіональному та місцевому рівнях.
  Громадська діяльність: голова науково-методичної ради, заступник голови науково-експертної ради інституту, заступник голови вченої ради інституту.
  E-mail: popov_mykola67@ukr.net
  Facebook: https://www.facebook.com/hjhjv

  Архипенко Іван Михайлович

  Науковий ступінь:  кандидат наук з державного управління
  Посада: доцент кафедри
  Модулі та дисципліни:  «Особливості соціально-економічного розвитку територій»
  Сфера наукових інтересів:  державна політика в економічному розвитку регіонів
  Громадська діяльність: член Ради всеукраїнської асоціації областей і міст України
  E-mail: arhipenkoim@sm.od.ua

  Толпиго Ольга Федорівна

  Науковий ступінь:  кандидат наук з державного управління
  Посада: доцент кафедри
  Модулі та дисципліни:  Інноваційно-інвестиційна політика; Стратегічне управління; Публічне управління. Багаторівневе управління; Публічна служба; Запобігання та протидія корупційним проявам та етика у системі публічного управління; Управління людськими ресурсами; Запобігання корупційним проявам та конфліктам інтересів на публічній службі; Міжсекторні відносини як основа регіональному розвитку
  Сфера наукових інтересів:   публічне управління; правове забезпечення закупівель за державні кошти
  Громадська діяльність: член громадської організації «Спілка експертів-консультантів з питань державних закупівель»
  E-mail: olga-tg@ukr.net

  Лесик Олена Василівна

  Посада: старший викладач кафедри
  Модулі та дисципліни: Планування та прогнозування розвитку територій; Моніторинг та оцінювання в регіональному управлінні; Планування розвитку територій; Аудит адміністративної діяльності
  Сфера наукових інтересів: 
  Громадська діяльність: член Науково-експертної ради інституту
  E-mail: lesik.elena2014@gmail.com

  Липовська Світлана Олексіївна

  Посада: старший викладач кафедри
  Модулі та дисципліни: Теоретичні засади регіонального управління в Україні
  Сфера наукових інтересів: регіональне управління, кадрова політика, зайнятість населення
  Громадська діяльність: член Громадської організації «Нова еліта нації» - асоціації випускників програм державного управлення, менеджменту та керівників проектів»
  E-mail: Lsa21@ukr.net