Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра публічного управління та регіоналістики

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходи


Новини


Кафедра публічного управління та регіоналістики – це команда однодумців, прагненням якої є поєднання зусиль у справі розвитку науки державного управління, зміцнення кадрового потенціалу державної служби та органів місцевого самоврядування задля процвітання української держави.


11 квітня 2018 року

К.філософ.н., доцент, доцент кафедри Оганісян М. С., відповідальний за організаційно-виховну роботу зі слухачами, провів теоретико-методологічний семінар «Особистість як соціально-психологічний феномен» для слухачів 1 курсу денної форми навчання. Семінар проводиться в межах циклу просвітницьких лекцій для слухачів «Соціальна психологія в публічному управлінні».


10 квітня 2018 року

Відбулося чергове засідання кафедри, на якому було розглянуто такі питання: про результати роботи викладачів кафедри щодо реалізації заходів з набору слухачів на факультет публічного управління та адміністрування та менеджменту організацій за різними формами навчання; обговорення пропозицій щодо плану проведення Фестивалю науки у 2018 року. Також відбулося звітування аспірантів кафедри. Результатом роботи стало обговорення запропонованих звітів та їх затвердження із врахуванням наданих пропозицій.


03-04 квітня 2018 року

03-04 квітня 2018 року викладачі кафедри публічного управління та регіоналістики: завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор – Приходченко Л.Л., професор кафедри, доктор наук з державного управління, професор – Саханєнко С.Є., доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент,– Крупник А. С., доцент кафедри, кандидат наук з державного управління – Панченко Г.О. взяли участь у проведенні тематичного короткострокового семінару «Конкурентноспроможний лідер в управлінні реформами на сучасному етапі» з підвищення кваліфікації державних службовців 1-5 груп оплати праці та посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії посад з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, ініційованого відділом підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України. У рамках тематичного короткострокового семінару було проведено заняття за актуальною тематикою, а саме: «Поняття про лідерство. Лідерство в управлінській діяльності», «Риси особистості і поведінки лідера. Функції лідера», «Лідер як організатор командної роботи», «Участь громадськості у процесі прийняття управлінських рішень», «Лідерство – запорука ефективного реформування системи публічного управління».


24 березня 2018 року

Завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор – Приходченко Л.Л. взяла участь у роботі Регіональної наради з питань підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації, проведеної за ініціативи Міністерства освіти і науки України в Національному університеті «Одеська юридична академія». Нарада відбулася за участю першого заступника МОН України Володимира Ковтунця та директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Андрія Шевцова, учасники наради: проректори з наукової роботи, вчені секретарі закладів вищої освіти (наукових установ), секретарі спеціалізованих вчених рад, керівники відділів аспірантури та докторантури. У процесі наради було обговорено актуальні питання реформування процесів підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів, відповідальності спеціалізованих вчених рад за прийняття рішень про присудження наукових ступенів.Вітаємо ювіляра!

Сергію Єгоровічу! Наші щирі вітання з Днем народження! Щастя, добра, злагоди, творчих та наукових звершень!


24 березня 2018 року

24 березня 2018 року працівники кафедри публічного управління та регіоналістики взяли участь у проведенні Дня відкритих дверей. Викладачі кафедри презентували науково-методичні здобутки колективу.
22 березня 2018 року

Відбулося засідання кафедри. У процесі засідання було розглянуто та обговорено низку нагальних питань: про проведення профорієнтаційної роботи; організаційні питання щодо підготовки та проведення Дня відкритих дверей в Інституті; навчально-методичне забезпечення спеціальності «Публічне управління та адміністрування»; про підготовку до 23-ї річниці НАДУ та ОРІДУ НАДУ при Президентові України; про організацію та проведення «Фестивалю науки»; про стажування та короткострокове підвищення кваліфікації викладачів кафедри; про організацію проведення стажування слухачів 1 курсу денної форми навчання.


23 березня 2018 року

Викладачі кафедри публічного управління та регіоналістики: завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор – Приходченко Л.Л., доктор наук з державного управління, професор – Саханєнко С.Є., кандидат наук з державного управління, доцент – Давтян С.Г., кандидат наук з державного управління – Панченко Г.О., взяли участь у проведенні 2-х тематичних короткострокових семінарів «Ефективні управлінські технології в органах публічної влади» та «Децентралізація фінансової системи, зміцнення матеріальної та фінансової основи органів публічної влади» з підвищення кваліфікації керівного складу органів публічної влади Херсонської області, проведеного на базі Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.


20-22 березня 2018 року

Викладачі кафедри публічного управління та регіоналістики: доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри – Саханєнко С.Є., кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри – Піроженко Н.В., кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри – Крупник А. С., кандидат наук з державного управління, доцент кафедри – Панченко Г.О. взяли участь у проведенні тематичного короткострокового семінару «Державно-приватне партнерство як фактор стратегічного розвитку території» з підвищення кваліфікації державних службовців 1-5 груп оплати праці та посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії посад з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, проведеного на базі ОРІДУ НАДУ при Президентові України.


15 лютого 2018 року

15 лютого 2018 року відбулося засідання кафедри та попередній захист магістерських робіт слухачів денної форми навчання. Слухачі презентували результати магістерських досліджень. Викладачами були висловлені зауваження та пропозиції щодо удосконалення презентацій.


06 лютого 2018 року

06 лютого 2018 року професор кафедри публічного управління та регіоналістики Саханєнко С.Є. взяв участь у засіданні робочої групи Комітету ВР України з питань локальної демократії. Була презентована концепція низки законодавчих актів, спрямованих на запровадження інституту самооподаткування населення в системі форм прямої демократії, що можуть використовувуатися на рівні територілаьних громад.


05 лютого 2018 року

Викладачі кафедри публічного управління та регіоналістики: доктор наук з державного управління, професор – Саханєнко С.Є., кандидат наук з державного управління, доцент кафедри – Давтян С. Г., кандидат політичних наук, доцент кафедри – Крупник А.С., взяли участь у проведенні тематичного короткострокового семінару «Ефективні управлінські технології в органах публічної влади» з підвищення кваліфікації керівного складу органів публічної влади Вінницької області, проведеного на базі Вінницького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, за участю 50 осіб з числа керівників структурних підрозділів Вінницької облдержадміністрації, обласної та міської рад, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, сільські голови та голови об’єднаних територіальних громад.


У Одеській національній науковій бібліотеці вийшов друком
49 випуск Серії «Вчені Одеси»

Петро Іванович Надолішній: бібліогр. покажч. літ. / Одес. нац. наук. б-ка ; укладач І.В. Бабушкіна; вступ. сл. О.П. Якубовського; ред. І.С. Шелестович; відп. за вип. Л.В. Арюпіна. – Одеса, 2017. – 88 с.

Цей випуск серії бібліографічних покажчиків «Вчені Одеси» присвячено Надолішньому П.І., доктору наук з державного управління, професору, Заслуженому працівнику освіти України. Посібник містить нарис про життя та діяльність ученого, хронологічний перелік його робіт (українською, російською та англійськими мовами), розділи, де розкривається його діяльність як редактора наукових збірників, навчальних посібників, керівника, консультанта або опонента дисертаційних робіт, наводяться також джерела (в алфавіті авторів і назв), де подається загальна оцінка діяльності Надолішнього П.І.

29 січня 2018 року

29 січня 2018 року відбувся попередній захист магістерських робіт слухачів заочної форми навчання спеціальності «Державне управління» спеціалізації «Регіонального управління». Магістрантами були презентовані результати магістерських досліджень. Після детального обговорення та надання пропозицій щодо удосконалення змісту робіт було ухвалено: зарахувати попередній захист слухачам 3-го курсу заочної форми навчання за умови урахування наданих пропозицій.23 січня 2018 року

23 січня 2018 року викладачі кафедри публічного управління та регіоналістики: завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор – Приходченко Л.Л., доктор наук з державного управління, професор – Саханєнко С.Є., а також кандидат наук з державного управління, доцент кафедри – Піроженко Н.В., взяли участь у проведенні тематичного короткострокового семінару «Ефективні управлінські технології в органах публічної влади» з підвищення кваліфікації керівного складу органів публічної влади Миколаївської області, проведеного на базі Миколаївського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. В рамках тематичного короткострокового семінару: «Ефективні управлінські технології в органах публічної влади» було проведено заняття за актуальною тематикою, а саме: «Ефективність діяльності органів публічної влади: практичні кроки впровадження внутрішнього контролю», «Регламент взаємодії як управлінська технологія у системі місцевого самоврядування та регіонального управління», «Формування та затвердження проектів державно-приватного партнерства в умовах реформ децентралізації». В роботі семінару взяли участь.

18 січня 2018 року

Відбулося засідання кафедри. У процесі засідання було розглянуто та обговорено низку нагальних питань: про проведення профорієнтаційної роботи; проведення ДАК; навчально-методичне забезпечення спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Також було заслухано результати проходження педадогічної практики аспірантом кафедри Робочим В.В.


Архів новин