Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту


  Пахомова Тетяна Іванівна

  Посада:  завідувач кафедри
  Науковий ступінь:  доктор наук з державного управління
  Вчене звання:  професор
  Модулі та дисципліни:  Організаційно-правові засади державного управління; Стратегічне планування
  Сфера наукових інтересів:  Управління якістю, ризиками та кризами в системі публічного управління та державної служби, адміністративні послуги в системі державного управління;публічно-приватне партнерство; корпоративна соціальна відповідальність; проблеми впровадження методів моніторингу регіонального розвитку; управління знаннями; управління людськими ресурсами в органах публічного управління; інноваційні механізми публічного управління.
  Громадська діяльність:  Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01в НАДУ при Президентові України. Член Асоціації дослідників державного управління. Член Спеціалізованої вченої ради К 41.863.01 в ОРІДУ НАДУ при Президентові України, член Наукової ради та Науково-експертної ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
  E-mail: tipakhomova@ukr.net

  Балабаєва Зінаїда Василівна

  Науковий ступінь:  доктор філософських наук
  Вчене звання:  професор
  Модулі та дисципліни:  Державна політика: аналіз та механізми впровадження. Основи аналізу державної політики.
  Сфера наукових інтересів:  глобалізаційні процеси, політичні інститути і процеси, аналіз державної політики.
  Громадська діяльність:  Член Вченої ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Член редколегії наукових збірників. Заступник завідувача кафедри з наукових питань.
  E-mail: balabaevaz17@gmail.com

   Іжа Микола Михайлович

  Науковий ступінь:  доктор політичних наук
  Вчене звання:  професор
  Почесне звання:  Заслужений працівник освіти України
  Посада:  професор кафедри
  Модулі та дисципліни:  Територіальне управління в Україні в умовах реформ.
  Сфера наукових інтересів:  сучасні проблеми публічного управління в Україні, регіональна політика, регіональне управління, регіональний розвиток, модернізація професійного навчання державних службовців, управління якістю в системі державної служби.
  Громадська діяльність:  Голова спеціалізованої вченої ради К 41.863.01 ОРІДУ НАДУ при Президентові України,Член Вченої ради НАДУ при Президентові України. Голова Вченої ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Член Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону. Член робочої групи з розробки проекту регіональної програми соціального захисту та медичного забезпечення ветеранів війни в Одеській області на 2011-2015 рр. Член Ради гуманітарного розвитку Одеської області. Член Одеської обласної ради по роботі з кадрами. Член Президії НАДУ при Президентові України. Член обласної науково-технічної ради при Одеській обласній Раді. Головний редактор збірника наукових праць ОРІДУ НАДУ при Президентові України "Актуальні проблеми державного управління",член робочої групи з підтримки та впровадження заходів з добровільного об’єднання територіальних громад Одеської області

  Нагорна Ірина Володимирівна

  Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
  Вчене звання:  доцент
  Посада: доцент кафедри
  Модулі та дисципліни: -
  Наукові інтереси: -
  Громадська діяльність:  Член Науково-експертної ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України
  E-mail: nagorna_od@ukr.net

  Чебан Олександр Іванович

  Науковий ступінь:  кандидат наук з державного управління
  Посада:  доцент кафедри
  Модулі та дисципліни: Організація надання послуг населенню. Основи інформаційно-аналітичної діяльності. Державна політика: аналіз та механізми впровадження / Основи аналізу державної політики.
  Сфера наукових інтересів: оцінювання в державному управлінні

  Громадська діяльність:  член спеціалізованої вченої ради К 41.863.01. в ОРІДУ НАДУ при Президентові України
  E-mail: alexach@ukr.net

  Чорнолуцький Василь Павлович

  Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
  Посада: доцент кафедри
  Модулі та дисципліни:  Моделювання управлінських рішень в конкретних ситуаціях
  Сфера наукових інтересів:  Децентралізація; підвищення статусу місцевих рад; кадрова політика та її адаптація до європейських стандартів
  Громадська діяльність: Депутат Одеської обласної ради
  E-mail: horizont.24@ukr.net


Сумісники кафедри

  Мамонтова Елла Вікторівна

  Науковий ступінь:  доктор політичних наук
  Вчене звання:  професор
  Посада:  професор кафедри
  Модулі та дисципліни:  Основи аналізу державної політики. Основи інформаційно-аналітичної діяльності.
  Сфера наукових інтересів:  соціокультурні аспекти політики; етикет та протокол офіційної публічної комунікації; історія світової політичної думки.
  Громадська діяльність: член Науково-методичної ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України, член Науково-експертної ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України
  E-mail: arhitektonica@gmail.com

  Євстюніна Юлія Віталіївна

  Науковий ступінь:  кандидат педагогічних наук
  Посада:  доцент кафедри, декан факультету
  Модулі та дисципліни:  Основи публічної майстерності державного службовця, Мистецтво ділового спілкування
  Сфера наукових інтересів:  комунікації в публічному управлінні, діалогова взаємодія влади та суспільства, публічна майстерність, ораторське мистецтво
  Громадська діяльність: член Науково-методичної ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України,керівник і викладач Школи публічної майстерності ОРІДУ
  E-mail: yuliayevstiuinina@gmail.com

  Матвєєнко Ірина Володимирівна

  Науковий ступінь:  кандидат наук з державного управління
  Посада: доцент кафедри
  Модулі та дисципліни:  Представницька влада
  Громадська діяльність: голова Наукового товариства аспірантів, докторантів, молодих учених інституту, член Науково-експертної ради інституту, член громадської організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління»
  Сфера наукових інтересів:  розвиток громадянського суспільства, взаємодія органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства, публічне управління та адміністрування
  E-mail: irinamatveenko19@gmail.com