Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   30 січня 2015 року розпочала свою роботу Державна екзаменаційної комісія № 4 з проведення державних екзаменів та захисту магістерських робіт слухачів факультету державне управління, спеціальності 8.15010001– державне управління, спеціалізацій «Державне регулювання економіки та підприємництва» та «Інформатизація державного управління».
Державна комісія затверджена наказом директора інституту від 26 грудня 2014 р. № 158 працювала у повному складі:
Голова комісії – Буркинський Б.В., академік НАН України, д.е.н., професор, директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України.
Заступник голови комісії - Ахламов А.Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної та фінансової політики, Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.
Члени комісії – Пігарєв Ю.Б., к.ф-м.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та систем управління Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України та Оганісян М. С., к.філос.н., доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.
Екзаменатори – Крупник А.С., к.політ.н., доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України та Макарова І.О., к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та систем управління Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.
Секретар комісії – Мартинюк В.О., методист кафедри інформаційних технологій та систем управління Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.
Загальна кількість слухачів спеціалізації «Державне регулювання економіки та підприємництва» ІІ курсу денної форми навчання - 7; ІІІ курсу заочної форми навчання - 33; ІІІ курсу заочно - дистанційної форми навчання – 4; ІІІ курсу вечірньої форми навчання - 8.
На державному екзамені випускники виявили достатній рівень теоретичної підготовки з усіх дисциплін програми підготовки магістрів державного управління, розуміння актуальних проблем державної служби, та отримали такі оцінки:

Денна форма навчання:
  • • відмінно - 3 слухача,
  • • добре - 4 слухача,

Вечірня форма навчання:
  • відмінно - 2 слухача,
  • добре - 6 слухачів.

Заочна форма навчання:
  • відмінно - 10 слухачів,
  • добре - 23 слухача,

Заочно-дистанційна форма навчання:
  • відмінно - 2 слухача,
  • добре - 2 слухача.
Робота Державної екзаменаційної комісії № 4 пройшла на належному організаційному рівні.