Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   24 лютого 2015 року закінчила свою роботу Державна екзаменаційної комісія № 4 з проведення державних екзаменів та захисту магістерських робіт слухачів факультету державне управління, спеціальності 8.15010001– державне управління, спеціалізацій «Державне регулювання економіки та підприємництва» та «Інформатизація державного управління».
Державна комісія затверджена наказом директора інституту від 26 грудня 2014 р. № 158 працювала у повному складі:
Державна екзаменаційна комісія затверджена наказом директора інституту від 26 грудня 2014 р. № 158, працювала у повному складі.
Державна екзаменаційна комісія № 4 провела захист 59 магістерських, що були написані слухачами по кафедрах: «Економічної та фінансової політики», «Інформаційних технологій та систем управління».
Магістерські роботи написані у переважній більшості з актуальних економічних, політичних, соціальних, правових проблем та нагальних проблем державного управління, та виконані на досить високому теоретико-методологічному та практичному рівні.
Магістерські роботи захистили на:

Денна форма навчання:
 • відмінно - 3 слухачів,
 • добре - 4 слухача,

Вечірня форма навчання:
 • відмінно – 4 слухача,
 • добре – 4 слухача.

Заочна форма навчання:
 • відмінно – 19 слухачів,
 • добре - 21 слухачів.,

Заочно-дистанційна форма навчання:
 • відмінно - 2 слухача,
 • добре - 2 слухача.

Згідно з Положенням про Програму підготовки магістрів державного управління, прийнято рішення про надання диплома магістра державного управління з відзнакою слухачам:

Денна форма навчання:
 • Рогачевська К.В.

Заочна форма навчання:
 • Масленникова О.Б.
 • Тарасова В.П.
 • Уманець Т.О.

Заочно-дистанційна форма навчання:
 • Кравченко Д.Г.

За результатами навчання 59 слухачам, які виконали навчальну програму, захистили магістерську роботу та склали державний екзамен, присвоєна кваліфікація магістра державного управління.