Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   За результатами роботи Державної екзаменаційної комісії № 4 у 2015 році, кафедра економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові України рекомендує до відзначення магістерські роботи слухачів спеціалізації «Державне регулювання економіки та підприємництва» до конкурсу «Краща магістерська робота» наступних слухачів:

№п/п Прізвище, ім’я, по батькові магістранта Номінація, тема магістерської роботи Науковий керівник
1. Слаута Віра Петрівна
(з.ф.н., 93)
Підвищення управлінського потенціалу Державної казначейської служби України та її територіальних підрозділів Доцент Голинська О.В.
2. Харіна Наталія Миколаївна (з.ф.н., 95) Державна політика у сфері корпоративного управління: проблеми та шляхи удосконалення. Доцент Козинський С.М.
3. Кравченко Дарія
Геннадіївна(з-д.ф.н., 95)
Удосконалення механізму формування доходів місцевих бюджетів (на прикладі Біляївської міської ради) Доцент
Кусик Н.Л.
4. Тарасова Валентина Петрівна (з.ф.н., 95) Удосконалення механізмів фінансового забезпечення місцевого самоврядування (на прикладі Іллінецького району Вінницької області)) Професор
Ахламов А.Г.
5. Масленникова Олена
Борисівна(з.ф.н., 95)
Шляхи покращення системи управління видатками місцевих бюджетів (на прикладі бюджету м. Одеса) Доцент
Голинська О.В.
Слаута Харіна Кравченко Тарасова Масленникова