Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Теми магістерських робіт слухачів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності "Управління проектами"
Теми магістерських робіт слухачів ІІI курсу заочної форми навчання за спеціальністю "Управління проектами"
Матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності "Управління проектами" (денна та заочна форми навчання)
Презентації кращих робіт
Структура та обсяг магістерського дослідження


ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ
ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"

І. Концептуальні основи управління проектами
1.1. Механізми ефективного управління змінами в ході реалізації проектів
1.2. Адаптація різних видів організаційних структур до умов ринкової невизначеності з урахуванням системи взаємовідносин учасників проекту (на прикладі конкретної організації (фірми))
1.3. Ресурсна теорія фірми як методологічна основа забезпечення конкурентоспроможності проекту
1.4. Механізми планування ресурсів та методи вирівнювання ресурсного конфлікту (на прикладі реального проекту)
1.5. Управління проектними ризиками в умовах ринкової невизначеності: принципи аналізу та методи зниження
1.6. Організаційний механізм управління якістю проектів
1.7. Організаційно-правові засади проведення торгів за проектами
1.8. Модель формування і розвитку проектної команди (на прикладі реального проекту)
1.9. Інформаційне та програмне забезпечення процесу управління проектом (на прикладі реального проекту)
ІІ. Теоретичні та організаційно-правові засади розроблення проектів у публічній сфері
2.1. Розроблення проекту ресурсного забезпечення соціально-економічного розвитку малого міста.
2.2. Програмно-цільові методи в управлінні проектами розвитку регіонів і міст.
2.3. Ініціація і розроблення інвестиційних проектів у сфері міжсекторної взаємодії "влада-бізнес-громадськість".
2.4. Методологія управління проектами як інструмент обґрунтування структури виборчого процесу.
2.5. Управління ризиками як підсистема системи управління проектами: моделі, методи аналізу, способи зниження.
ІІІ. Розробка та обґрунтування проектів у соціальній сфері
3.1. Проект створення медичного діагностичного центру
3.2. Проект створення зооцентру
3.3. Проект створення дитячого комплексу
3.4. Створення соціального проекту художнього фільму
3.5. Розробка проекту створення мережі швидкого харчування
3.6. Проект створення Європейського складу сценічного обладнання
3.7. Проект створення музею "Українці в світі"
IV. Розробка та обґрунтування реально діючих проектів у галузі морського транспорту та логістики
4.1. Створення комплексу з перевалки наливних вантажів
4.2. Проект створення логістичного комплексу
4.3. Проект організаційного розвитку складського комплексу
4.4. Проект реконструкції перевантажувального портового комплексу
4.5. Проект створення підводного газопроводу
4.6. Створення морського контейнерного терміналу
4.7. Проект будівництва багатофункціонального елеватору
4.8. Проект створення виробництва та відвантаження мінеральних добрів
4.9. Проект системи рейсового планування для судноплавної компанії
V. Інноваційні проекти: розробка та обґрунтування
5.1. Розробка проекту створення інноваційного устаткування
5.2. Проект організаційного розвитку компанії
5.3. Проект організації фінансового супермаркету
5.4. Проект створення електронного бізнес-довідника у м. Миколаїв
5.5. Проект створення багатофункціонального центру
5.6. Створення консалтингової фірми з розвитку малого та середнього бізнесу
5.7. Проект розробки автоматизованої системи управління підприємством
5.8. Проект створення єдиної телекомунікаційної мережі холдингу
5.9. Проект створення оператора/ провайдера телекомунікацій
5.10. Проект створення компанії-розробника програмного забезпечення
5.11. Створення рекламно-інформаційного центру
VІ. Розробка та обґрунтування проектів технологічного напряму
6.1. Обґрунтування проекту реструктуризації та/або інжинірингу
6.2. Розробка проекту екологічної модернізації виробництва
6.3. Концептуальна модель проекту інноваційного розвитку організації (підприємства)
6.4. Розробка проекту запровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій
6.5. Проект створення виробництва лазерного обладнання
6.6. Створення мобільної установки для виробництва раствору та бетону
6.7. Проект створення підприємства з переробки відходів
6.8. Проект створення виробництва труб для теплової мережі
6.9. Проект модернізації СБО "Південна" м. Одеси
6.10. Проект реконструкції будівлі для створення офісно-складського комплексу
VІІ. Розробка та обґрунтування малих бізнес-проектів
7.1. Проект розвитку комерційної нерухомості
7.2. Проект створення бізнес-центру
7.3. Проект будівництва бази відпочинку "Відпочинок на воді"
7.4. Проект створення малого готелю
7.5. Проект створення рекреаційно-житлового комплексу
7.6. Створення компанії з надання послуг
7.7. Проект створення автосервісу
7.8. Створення нічного клубу
7.9. Проект створення сільськогосподарської фірми
7.10. Проект створення ставкового комплексу
7.11. Створення гоночної траси
7.12. Створення скейт - парку
7.13. Проект будівництва житлового комплексу
7.14. Проект створення міні-заводу з виробництва цегли
7.15. Проект створення спортивного кафе-бару
7.16. Проект створення туристичної бази
7.17. Проект створення готельного комплексу
7.18. Розробка проекту створення автомийного комплексу
7.19. Створення підприємства з переробки шерсті