Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра європейської інтеграції
Наукова діяльністьТематика наукових досліджень кафедри європейської інтеграції


2004


Тема: "Дослідження динаміки кар'єрного росту молодих державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Миколаївської області"
Науковий керівник НДР, к. і. н., доцент - Кривцова В.М.
Відповідальний виконавець, к. наук з держ. упр, доцент - Нагорна І.В.

2005-2006


Тема: "Система управління і координації політики європейської інтеграції на місцевому та регіональному рівні"
Науковий керівник НДР, к. і. н., доцент - Кривцова В.М.
Відповідальний виконавець, к. тех. наук, доцент - Попов С.А.

Тема: "Організаційнл-методичне забезпечення та проведення семінарів щодо формуання та реалізації державної політики у сфері європейської та єжвроатлантичної інтеграції"
Науковий керівник НДР, к. і. н., доцент - Кривцова В.М.
Відповідальний виконавець, к. наук з держ. упр, доцент - Колісніченко Н.М.

2007-2008


Тема: "Розвиток транскордонного співробітництва з новими державами-членами ЄС"
Науковий керівник НДР, к. і. н., доцент - Кривцова В.М.
Відповідальний виконавець, к. психол. наук, доцент - Овчар О.М.

2009-2010


Тема: "Обґрунтування напрямків підвищення ефективності державного управління складовими національної безпеки України: регіональний аспект"
Науковий керівник НДР, к.військ.н., с.н.с - Остапенко О.А.
Відповідальний виконавець НДР, к.і.н., доцент - Усатюк І.Ф.

Тема: "Розвиток транскордонного співробітництва в умовах Європейської політики сусідства"
Науковий керівник НДР, к. психол. н., доцент - Овчар О.М.
Відповідальний виконавець, старший викладач - Кадук Н.І.

2011-2012


Тема: "Стратегічне планування зовнішньоекономічної інтеграції регіону як складова сталого розвитку"
Науковий керівник НДР, к. і. н., доцент - Кривцова В.М.
Відповідальний виконавець НДР, к. техн. наук, доцент - Комаровський В.В.