Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту

Порядок денний чергового засідання

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 41.863.01 Список осіб, які захистили кандидатські дисертації в спеціалізованій вченій раді К 41.863.01
Перелік нормативно-правових актів щодо розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня Паспорти спеціальностей галузі науки "Державне управління" Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня


ОГОЛОШЕННЯ

30 червня та 01 липня 2016 року о 10.00 годині в к. 212
відбудуться засідання спеціалізованої вченої ради К 41.863.01
Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України