Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Порядок денний чергового засідання

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 41.863.01 Список осіб, які захистили кандидатські дисертації в спеціалізованій вченій раді К 41.863.01
Перелік нормативно-правових актів щодо розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня Паспорти спеціальностей галузі науки "Державне управління" Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня


ОГОЛОШЕННЯ


20 квітня 2018 р. о 14.00 та 21 квітня 2018 року о 10.00 в к. 212 відбудуться засідання спеціалізованої вченої ради К 41.863.01 Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

20.04.2018

1. Прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Дукова Дмитра Федоровича на тему «Напрями удосконалення механізмів державного управління інвестиціями в регіональний розвиток» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

21.04.2018

1. Прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Лесик Олени Василівни на тему «Вітчизняна система державного управління: становлення та моделі розвитку» за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління
2. Прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Лужецької Надії Анатоліївни на тему «Механізми реалізації державної політики протидії та запобігання наркоманії» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.


30 червня та 01 липня 2016 року о 10.00 годині в к. 212
відбудуться засідання спеціалізованої вченої ради К 41.863.01
Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України