Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Видавнича діяльність

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ ДО УВАГИ АВТОРІВ
Вийшло друкомШановні колеги, читачі!

       Видавництво Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України пропонує вашій увазі літературу, що вийшла з друку останнім часом. Це книги, присвячені вирішенню проблем державотворення, місцевого самоврядування, управління галузями народногосподарського комплексу. У пропонованих виданнях подаються науково-практичні розробки, що віддзеркалюють новітні здобутки в науці управління, досліджується зарубіжний досвід. Як відомо, ця відносно нова наука охоплює широкий спектр дисциплін і є синтезом досягнень різних наук: гуманітарних, природничих, точних та інших. І тому література з державно-управлінських питань стане в пригоді спеціалістам різних напрямків, викличе зацікавленість не лише у професіоналів – державних службовців, а й у всіх, хто вивчає секрети управління.
       Придбання нашої літератури здійснюється на підставі виставленого рахунку або післяплатою.


     Драгомирецька Н. М. Комунікативна діяльність в державному управлінні : навч. пос. / Н.М. Драгомирецька, К.С. Кандагура, А.В. Букач. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017 – 180 с.
      Зміст у електронному вигляді

     Драгомирецька Н. М. Державно-громадянське партнерство у сфері соціального розвитку : навч. пос. / Н. М. Драгомирецька, Н. В. Піроженко, І. В. Матвєєнко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017 – 290 с.

      Зміст у електронному вигляді

     Система публічного управління в умовах децентралізації влади: механізми горизонтальної взаємодії : монографія / . Л. Приходченко, С. Є. Саханєнко, П. І. Надолішній та ін. ; за заг. ред. Л. Л. Приходченко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 332 с.

      Зміст у електронному вигляді

     Бачинська К.В. Державне управління, планування, фінанси : монографія \ К. В. Бачинська, В. П. Марущак, О. І. Марущак. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 228 с.

      Зміст у електронному вигляді

     Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 27 жов. 2017 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 394 с.

      Зміст у електронному вигляді

      Програма

      Програма панельної дискусії та рекомендації 2017р.

     Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 18 трав. 2017 р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 220 с.

      Зміст у електронному вигляді

     Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 348 с.

      Зміст у електронному вигляді

     Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали VІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів з державного управління, 22 трав. 2015 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 310 с.

      Зміст у електронному вигляді

     Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали V Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів з державного управління, 15 трав. 2014 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – 315 с.

      Зміст у електронному вигляді

     Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи : матеріали ІV-ої Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів з державного управління (14 червня 2013 р). – Електронний ресурс. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. – 222 с.

      Зміст у електронному вигляді

     Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи : матеріали ІІI-ої Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів з державного управління (8 червня 2011 р). – [Електронний ресурс]. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2012. – 232 с.

      Зміст у електронному вигляді

     Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи : матеріали ІI-ої Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів з державного управління (3 червня 2011 р). – ?Електронний ресурс?. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. – 272 с.

      Зміст у електронному вигляді

     Організація роботи регіональних ресурсних центрів з розвитку місцевої демократії : організ.-метод. реком. / А. С. Крупник. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 214 с.

      Зміст у електронному вигляді

     Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVIII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2017 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 352 с.

      Зміст у електронному вигляді

     Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали наук.-практ. конф., 15 груд. 2016 р. ; за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Кривцової. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 316 с.

      Зміст у електронному вигляді

     РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ:ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

      Зміст у електронному вигляді

      Програма

     Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 14–16 верес. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 184 с.

      Зміст у електронному вигляді

     Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення І Всеукраїнської науково-практичної конференції. 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 212 с.

      Зміст у електронному вигляді

      Програма

     ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТРУКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ ВЛАДОЮ ТА СУСПІЛЬСТВОМ

      Зміст у електронному вигляді

     Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 268 с.

      Зміст у електронному вигляді

     Віліжінський В.М. Реформування системи місцевого самоврядування в Україні з урахуванням національних традицій врядування : монографія / В. М. Віліжінський, М. П. Попов. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 182 с.

      Зміст у електронному вигляді

     Піроженко Н. В. Організаційно-правововий механізм державного управління регулювання виборчого процесу в Україні : монографія / Н. В. Піроженко, Ю. О. Хромова. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 178 с.
      
      Зміст у електронному вигляді

     РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ:
      ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
      Зміст у електронному вигляді

     ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ
      
      Зміст у електронному вигляді

     Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVI Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 23 квіт. 2015 року. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. — 246 с.
      
      Зміст у електронному вигляді

     Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток південного регіону України:
      історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : зб. статей для проведення І Всеукр. наук.-практ. конф. 21-22 трав. 2015 р. : Електронне наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 474 с.
      Зміст у електронному вигляді

     Концептуальні засади реформування системи регіонального управління : монографія
      / М. М. Іжа, З. В. Балабаєва, Т. А. Берегой та ін. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 212 с.
      Зміст у електронному вигляді

     Легендарна людина (до 90-річчя Якова Андрійовича Савченка). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – 22 с.
      Зміст у електронному вигляді


      Зміст у електронному вигляді

      Рекомендації у електронному вигляді

      Програма у електронному вигляді

      Інформаційне суспільство та сталий розвиток : матеріали наук.-практ. семінару. 16 травня 2014 року. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 152 с
      Зміст у електронному вигляді

      Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали наук.-практ. конф. 11-12 верес. 2014 р. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 182 с.
      Зміст у електронному вигляді

      Технологія управління соціальними проектами : монографія / Т.М. Безверхнюк, А.О. Левицький, К.В. Пєклун та ін. ; за заг. ред. Т.М. Безверхнюк. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 292 с.
      Зміст у електронному вигляді

      Розвиток організаційно-правового механізму управління системою державних закупівель на конкурсних засадах :   монографія / М.М. Іжа, Н.В. Піроженко, Н.Г. Дроздова, В.Й. Тещук ; за аг. ред. М.М. Іжі. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 198 с
      Зміст у електронному вигляді
      Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції :
      матеріали наук.-практ. конф. 3 квіт. 2014 р. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 198 с.
      Зміст у електронному вигляді
      Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XV Всеукр. щоріч. студентської наук.-практ. конф.
  за міжнар. участю. 24 квіт. 2014 року. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 294 с.
  Зміст у електронному вигляді

Овчаренко С. В.

     Гуманітарна та культурна політика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. В. Овчаренко. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. - 152 с.

Зміст у електронному вигляді


      Бачинська К. В., Марущак В. П.
    Державно-правове регулювання економіки : навч. посіб. / К. В. Бачинська, В. П. Марущак. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. - 246 с.
    У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і методологічні засади державно-правового регулювання соціально-економічними процесами. Викладаються основні напрями державно-правового регулювання економіки.
    Для викладачів, державних службовців, студентів і слухачів спеціальності державне управління.

Навчальний посібник


      Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління
    Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління : матеріали Всеукр. підсумкової наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 25 жов. 2013 р. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. - 448 с.

Зміст у електронному виглядіПрограма конференції


      Соціально-економічний розвиток регіонів та його програмування: цілі, механізми, інструменти
    Соціально-економічний розвиток регіонів та його програмування: цілі, механізми, інструменти : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. 31 трав. 2013 року. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. - 128 с.

Зміст у електронному вигляді


      Соціально-економічні процеси та бюджетно-податкова реформа в Україні та Росії
    Соціально-економічні процеси та бюджетно-податкова реформа в Україні та Росії : матеріали ІІI міжнар. наук.-практ. конф. 12 груд. 2012 р. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. - 92 с.

Зміст у електронному вигляді


Практикум з німецької мови

     Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів заочної форми навчання спеціальності "Державне управління" / Т.В. Філіпова - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. - 136 с.
     Навчальний посібник складається із основного граматичного курсу, лексико-граматичних вправ і таблиці основних форм сильних та неправильних дієслів. Матеріал граматичного курсу призначений для попередньої підготовки слухачів до інтенсивного вивчення німецької мови.
     Коммунікативність та системність є головними принципами організації та подання навчального матеріалу даного посібника.
     Навчальний посібник рекомендовано для слухачів заочної форми навчання спеціальності "державне управління".


Зміст у електронному вигляді


      Сенча І. А., Василенко О. А.
    Статистичні моделі і методи у прикладних дослідженнях : навч. посібн. / І. А. Сенча, О. А. Василенко. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2012. - 200 с.

Зміст у електронному вигляді      Берегой Т. А.
    Державно-управлінські рішення : навч. посіб. / Т. А. Берегой. - 2-е вид. онов. та доп. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2012. - 184 с.

Зміст у електронному вигляді      Сучасні тенденції розвитку публічного управління
    Сучасні тенденції розвитку публічного управління: теорія та практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 2 листоп. 2012 р. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2012. - 404 с.

Зміст у електронному вигляді


      Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології
    Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології : Матеріали XIII Всеукраїнської щорічної студентської науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів. 5 квітня 2012 року. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. - 310 с.

Зміст у електронному вигляді


      Соціально-економічний розвиток регіонів та його програмування
    Соціально-економічний розвиток регіонів та його програмування: мета, механізми, інструменти : Матеріали щорічної науково-практичної конференції. 01 червня 2012 року. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. - 136 с.

Зміст у електронному вигляді


      Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології
    Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології: Матеріали Всеукраїнської студентської наук.-практ. конф. 21 квітня 2011 року. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. - 304 с.

Зміст у електронному вигляді


      Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика
    Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жовтня 2011 року. У 2-х томах. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011.
   Метою конференції є обговорення проблем виконання Національного плану дій щодо реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" та оприлюднення результатів досліджень 2011 року за Комплексним науковим проектом "Державне управління та місцеве самоврядування".


Зміст у електронному вигляді том 1

Зміст у електронному вигляді том 2

      Соціально-економічний потенціал регіону та бюджетний процес
   Соціально-економічний потенціал регіону та бюджетний процес : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 13 січня 2011 року. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. - 102 с.

Зміст у електронному вигляді


      Гроші та банківська справа
   У представленому навчальному посібнику викладені навчально-методичні матеріали, необхідні для вивчення курсу "Гроші та банківська справа" - типова програма курсу, навчальний матеріал, задачі, тести для перевірки знань, завдання для самостійної роботи студентів, предметний покажчик, рекомендована література.
   Видання розраховано на слухачів різних форм навчання магістерської програми за напрямом "Державне управління" та студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним фахівцям фінансової та кредитної сфер.


Зміст у електронному вигляді


     Удосконалення механізмів реалізації функцій державного управління в умовах обмежених бюджетних ресурсів: регіональний рівень: Матеріали щорічної наукової конференції. 27 травня 2011 року. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. - 104 с.


Зміст у електронному вигляді


Безверхнюк Т. М., Котова Н. О., Попов С. А. Управління проектами в публічній сфері: навчальний посібник / Т. М. Безверхнюк, Н. О. Котова, С. А. Попов / За заг. ред. Безверхнюк Т. М. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. - 344 с.

     У навчальному посібнику на основі сучасної методології проектно-орієнтованого підходу як нової філософії організації управління державними (публічними) проектами та програмами за моделлю "New public management" викладено найбільш принципові положення з основних інститутів державного та проектного менеджменту: теорії публічної політики та управління, концепції управління проектами, нормативно-правового регулювання проектної діяльності в публічній сфері, технології інноваційного державного управління тощо. Навчальний посібник спрямований на надання знань з основ проектного менеджменту і набуття навичок використання інноваційних інструментів в управлінні державними (публічними) проектами та програмами.
     Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю освітнього напряму "Управління проектами" та може бути використаний в системі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальностями освітнього напряму "Державне управління". Може бути корисним у практичній діяльності державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування.


Зміст у електронному вигляді

Приходченко Л. Л. Аудит адміністративної діяльності : навчальний посібник / Л. Л. Приходченко. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 210 с.

     У посібнику викладено базові положення, що розкривають зміст та сутність навчальної дисципліни, теоретико-методологічні та нормативно-правові засади організації і проведення аудиту адміністративної діяльності, сучасні підходи до оцінювання економічності, ефективності та результативності діяльності органів влади. Матеріали містять широке коло літературних джерел відповідно до назви навчальної дисципліни.
     Видання розраховане на фахівців з теорії та історії державного управління, теорії держави та права, економіки, менеджменту, працівників органів публічної влади, інших фахівців у сфері державного управління.


Зміст у електронному вигляді

Овчаренко С. В. Етика та естетика. Курс лекцій для майбутніх керівників : навчальний посібник / С. В. Овчаренко. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 240 с.

     У навчальному посібнику розглядається етико-естетична самосвідомість сучасного європейського суспільства та її історичні витоки. Окрема увага приділяється етичним та естетичним питання управлінської діяльності в загальному соціокультурному контексті. Навчальний посібник призначений для студентів навчального рівня "бакалавр" напрямку 6.030601 "Менеджмент" та розроблений з урахуванням вимог державного стандарту навчання за курсом "Етика та естетика".


Зміст у електронному вигляді

Балабаєва З. В., Берегой Т. А. Управління регіональним розвитком: інституційно-організаційний аспект: Навчальний посібник. - Одеса: ОРІДУ НАДУ,2009. - 222 с.

     Навчальний посібник призначено для викладачів, слухачів та студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним слухачам спеціальності "Державне управління" та студентам спеціальності "Менеджмент організацій", а також державним службовцям та службовцям органів місцевого самоврядування, які причетні до реалізації регіональної політики. Лекційні матеріали можна використовувати для організації самостійної роботи слухачів і студентів при вивченні дисциплін "Регіональна та міська економіка", "Державноуправлінські рішення", "Теорія та історія державного управління", "Основи державного управління та місцевого самоврядування", "Організаційно-правові засади державного управління".


Зміст у електронному вигляді

Молодожен Ю.Б. Планування розвитку територій : навч. посібн. / Ю.Б. Молодожен. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 284 с.

     У представленому навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні аспекти планування розвитку територій. Викладені теоретико-методологічні основи державного прогнозування та планування, розглянуті можливості застосування елементів теорії економічного аналізу при здійсненні аналітичної експертизи соціально-економічного стану країни та її регіонів, наведені приклади з досвіду різних країн та їх регіонів при плануванні розвитку територій.
     Видання розраховано на слухачів ОРІДУ НАДУ при Президентові України, державних службовців, студентів-економістів, менеджерів.Зміст у електронному вигляді

Давтян С. Г., Піроженко Н. В., Саханенко С. Є. Автономна Республіка Крим у системі територіальної організації влади України: Навчальний посібник / За заг. ред. С. Є. Саханенка. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 258 с.

     У навчально-методичному посібнику запропоновано програму спеціального курсу "Автономна Республіка Крим у системі територіальної організації влади України". Видання містить розробки лекційних та практичних занять. Запропоноване видання є навчальним посібником з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та може входити до комплексу навчально-методичних матеріалів навчальної дисципліни "Територіальна організація влади в Україні" програми підготовки магістрів державного управління.
     У навчальному посібнику викладено базові положення, що розкривають теоретичні аспекти та організаційно-правовий механізм здійснення публічної влади в АРК. Докладно розглянуто питання статусу органів влади АРК, особливості здійснення місцевого самоврядування в АРК, механізми взаємодії між органами АРК та органами державної влади та місцевого самоврядування в АРК.Зміст у електронному вигляді

Правознавство : навч. посібн. / [В.П. Марущак, С.О. Козуліна, К.І. Ровинська, Є.О. Львова та ін] ; / за заг. ред. В. П. Марущака. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 250 с.

     У навчальному посібнику на основі чинного законодавства викладено найбільш принципові положення з основних інститутів права: теорії держави і права, конституційного права, адміністративного права, цивільного права, трудового права тощо. Навчальний посібник спрямований на надання знань з основних галузей права і набуття навичок користування нормативно-правовими актами. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів.


Зміст у електронному вигляді
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 15 РОКІВ : ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І СЬОГОДЕННЯДержавні капітальні вкладення: проблеми управління та шляхи їх вирішення на місцевому рівні: монографія / за заг. ред. Ю. Б. Молодожен. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 312 с.

      У монографії представлені результати наукових досліджень, що виконувалися Одеським регіональним інститутом державного управління НАДУ при Президентові України протягом 2009-2010 року за замовленням Одеської обласної ради. Дослідження були спрямовані на вивчення сучасного стану функціонування системи управління державними капітальними вкладеннями на різних рівнях. Окремим напрямком дослідження був аналіз стану управління капітальними вкладеннями в Одеській області та відпрацювання пропозицій щодо удосконалення цього процесу шляхом застосування інформаційних технологій.
      Видання розраховане на працівників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, студентів, аспірантів і викладачів навчальних закладів, та усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління розвитком територій.

Інформаційне суспільство і сталий розвиток: Матеріали науково-практичного семінару до Всесвітнього дня телекомунікацій і інформаційного суспільства. 17 травня 2010 року. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 140 с.

Зміст у електронному вигляді

Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології: Матеріали ХІ щорічної міжвузівської студентської науково-практичної конференції присвяченої 15 річчю ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 22 квітня 2010 року. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 292 с.

Зміст у електронному вигляді

Сучасна регіональна політика: формування, реалізація та розвиток публічної служби :матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 23 верес. 2010 р. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 488 с.

Зміст у електронному вигляді

Державне управління в Україні: проблеми державотворення, виклики та перспективи : матеріали I-ої Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів з державного управління (11 червня 2010 р). - Електронний ресурс . - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2010. - 180 с.

Матеріали конференції у електронному вигляді

Економічні та фінансові процеси в умовах прогнозної невизначеності: регіональний аспект:Матеріали щорічної науково-практичної конференції. 28 травня 2010 року. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 116 с.

Зміст у електронному вигляді

Савков А. П. Виборчий процес в сучасній Україні: державно-управлінський аспект: монографія / А. П. Савков. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 220 с.

     У монографії досліджуються система та особливості розвитку державного управління виборчим процесом в Україні. Розглянуто проблеми та шляхи розвитку державного управління виборчим процесом в Україні. Виявлено актуально та практично значимі питання даного напряму, з'ясовано зміст та уточнено базові поняття: "державне управління виборчим процесом", концепція "політичні сіті", "соціальна інженерія", "соціальні технології", "розвиток творчого потенціалу особистості виборця", "використання адміністративного ресурсу" та інші.
     Видання розраховане на законодавців, державних службовців, науковців, викладачів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також на широку аудиторію читачів, які цікавляться актуальними проблемами державного управління виборчим процесом в сучасній Україні.


Державні закупівлі в Україні: Навч.-метод. посіб. / Давтян С., Іжа М., Ісайко В., Львова Є., Піроженко Н., Толпиго О. / за заг. ред М.М. Іжі. - 3-е вид., онов. та доп. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 324 с.
     У посібнику відповідно до програми курсу "Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні" висвітлюються основні принципи та механізми здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, контролю за здійсненням та відповідальністі за порушення законодавства при здійсненні закупівель. Комплексно викладено базові характеристики державних закупівель, висвітлено суть і джерела права у даній сфері. Матеріал базується на чинному законодавстві та практиці його застосування.
     Для слухачів, викладачів, підприємців та фахівців сфери державних закупівель, а також для всіх, хто цікавиться даною сферою.

Зміст у електронному вигляді

Молодожен Ю. Б. Самодостатність територіальних громад: системний підхід: Монографія. - Одеcа: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 368 с.
     Ефективність функціонування територіальних громад вже тривалий час є актуальною темою досліджень різних галузей соціально-філософських наук. Основний акцент при цьому робиться на визначенні та опрацюванні підходів до підвищення самодостатності територіальних громад, але водночас ми спостерігаємо різне розуміння терміну "самодостатність" як з боку науковців, так і з боку безпосередніх представників територіальних громад - керівників органів місцевого самоврядування. В монографії автором пропонується визначення самодостатності територіальних громад з позицій системного підходу, на основі обґрунтування результатів теоретичних і емпіричних досліджень.
     Монографія розрахована на широке коло фахівців, які переймаються проблемами територіальної організації влади, зокрема питаннями організаційно-правових, історико-духовних та матеріально-фінансових основ формування територіальних громад.


Державне управління: основи теорії, історія і практика: Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи / За заг. ред. Надолішнього П. І., Бакуменка В. Д. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. - 394 с

Зміст у електронному вигляді

Сучасні аспекти професіоналізації державної служби в Україні: Монографія / За заг. ред. М. М. Іжі. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. - 220 с.

Зміст у електронному вигляді

Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації: Матеріали підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю. 30 жовтня 2009 року. У 2-х томах. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. - 400 с.

Том 1 - зміст у електронному вигляді
Том 2 - зміст у електронному вигляді
Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації: Пленарне засідання, рекомендації та матеріали підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю. 31 жовтня 2008 року. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. - 398 с.

Зміст у електронному вигляді
Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації: Матеріали підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю. 31 жовтня 2008 року. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. - 468 с.

Зміст у електронному вигляді
М.М. Іжа, Т.І. Пахомова, Я.О. Різникова. Організаційно-правові засади державного управління": Навчальний посібник. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. - 308 с.

Зміст у електронному вигляді
Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації:
Матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції. 31 жовтня 2007 року. У 2-х томах. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007.

Зміст у електронному вигляді: Том 1   Том 2

Повна PDF версія Том 1, Том 2
Для коректного відображення тексту скачати шрифти
Сучасні технології професійного навчання державних службовців.
Практикум: Навчально-методичний посібник / Т. Берегой, Т. Гречко, М. Іжа, Н. Колісниченко, К. Крутій, Н. Липовська, М. Попов, Н. Романенко, Т. Садова, Е. Топалова, С. Хаджирадєва, В. Яценко / За ред. М. М. Іжі, С. К. Хаджирадєвої. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. - 188 с.
Ростіянов Б. Ю.
Історія Культури (українознавчі студії): Навчально-методичний посібник з дисципліни "Культурологія" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій". - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. - 262 с.

Навчально-методичний посібник "Культурологія" призначений для студентів всіх форм навчання за спеціальністю "менеджмент організацій" і є складовою навчальної програми підготовки фахівців з цієї спеціальності. В книзі визначаються навчально-методичні цілі, методи викладання та оцінювання знань студентів, очікувані результати навчання; міститься перелік необхідних джерел наукової, навчальної, навчально-методичної літератури з дисципліни "Культурологія"; подано виклад основного текстового лекційного матеріалу.


Андріанова І. І., Ісайко В. А.
Фінанси підприємств. Практикум: Навчально-методичний посібник. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. - 274 с.

У посібнику відображені основні поняття в сфері фінансів, фінансового механізму, фінансової діяльності та фінансової політики підприємства. Він містить чисельні задачі, тести та кросворди і могли бути корисним для студентів, які вивчають основи фінансів та менеджменту.
Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 квітня 2007 року. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. - 124 с.
Якубовський О. П.
Магістерська робота в галузі знань "Державне управління". Вимоги до підготовки, оформлення та порядку захисту: Навчально-методичний посібник. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. - 126 с.

   У посібнику розглядається весь процес підготовки магістерської роботи від вибору теми до її публічного захисту. Дослідник-початківець знайде тут відповіді на більшість питань, які виникають у процесі написання та оформлення науково-дослідницьких праць такого роду.
   Рекомендації та методичні вказівки щодо вибору теми, змісту, методів дослідження, правил оформлення, процедури захисту викладені у відповідності до нормативних актів, які регламентують магістерську підготовку для сфери державного управління і з урахуванням багаторічного досвіду Одеського регіонального інституту державного управління при Президентові України з цього напрямку діяльності.
   Посібник розрахований на слухачів, які навчаються в магістратурі за вказаною спеціальністю, їх наукових керівників; він буде корисним для аспірантів та здобувачів наукових ступенів, а також для всіх тих, хто хоче підвищити культуру своєї наукової діяльності.


Регіональна політика на сучасному етапі державотворення: проблеми децентралізації, ризики та перспективи впровадження: Пленарне засідання, рекомендації та матеріали щорічної загальноінститутської науково-практичної конференції. 31 жовтня 2006 року. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. - 352 с.


Надолішній П. І.
Теорія та історія державного управління
(Опорний конспект лекцій до навчальної дисципліни): Навчальний посібник. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. - 126 с.

       Запропоноване видання входить до навчально-методичного комплексу дисципліни "Теорія та історія державного управління". У ньому стисло викладено структурно-логічну схему теоретичного матеріалу, базові поняття, які розкривають сутність теоретичних і методологічних засад державного управління, етапи становлення вітчизняної традиції урядування, принципи та основні напрями перебудови системи публічної адміністрації в Україні, її наближення до стандартів країн - членів Європейського Союзу.
       Слугує одночасно робочим зошитом, надає можливість фіксувати результати самостійного опанування навчального матеріалу та наукового аналізу практики державного управління, проблем, що виникають при проведенні адміністративної реформи.


Кадрова політика і державна служба: терміни, поняття, схеми, афоризми, бібліографія: Словник-довідник / Укладач О. П. Якубовський. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. - 138 с.

       Словник-довідник розрахований на слухачів спеціальності "державне управління", які вивчають навчальний курс "Кадрова політика і державна служба". Він має на меті дати слухачам якнайширшу і водночас об'єктивну, науково достовірну інформацію у сфері кадрової політики і державної служби, розкрити суть, зміст і напрями розвитку кадрових процесів на сучасному етапі державотворення. Словник-довідник також буде корисним для практичних працівників сфери державного управління та місцевого самоврядування.


Регіональна політика на сучасному етапі державотворення: проблеми децентралізації, ризики та перспективи впровадження: - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. - 444 с.
Політичні інститути та процесив умовах трансформації українського суспільства: Навчальний посібник
/ Р. В. Войтович, Л. В. Гонюкова, Н. М. Дармограй, Ю. Г. Кальниш, М. М. Логунова, М. І. Пірен, А. М. Пойченко, В. А. Ребкало, В. В. Тертичка / За загальною редакцією А. М. Пойченка, В. А. Ребкала. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. - 416 с.

       У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні підходи до аналізу сучасних політичних інститутів та процесів у контексті трансформації українського суспільства в напрямку його демократизації та побудови громадянського суспільства.
       Розкрито зміст, основні напрями і шляхи практичної реалізації функцій політичних інститутів, особливості реалізації державно-управлінських відносин в умовах демократії (світовий досвід для України), психологічні чинники політико-управлінської діяльності, методики політичного аналізу, прогнозування та консультування.
       Розроблений для системи підготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Посібник також буде корисним для працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, студентів, аспірантів, викладачів, науковців.


Давтян С. Г., Пойченко А. М., Саханенко С. Є.
Організаційно-правовий механізм державного управління на місцевому рівні. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. - 252 с.

       Навчальний посібник присвячений загальним засадам побудови державної влади на місцевому рівні. Проаналізований вітчизняний досвід здійснення державної влади на місцевому рівні. Висвітлюються питання побудови та діяльності місцевих державних адміністрацій, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів прокуратури та суду. Розглянути деякі аспекти реформування державного управління на місцевому рівні в Україні.
       Для слухачів магістерської програми з державного управління, спеціалістів.


Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології: Матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 25 квітня 2006 року. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. - 118 с.
Кублікова Т. Б., Кубліков В. К.
Інвестиції на ринку цінних паперів: Підручник. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. - 428 с.

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

       Ця книга - підручник для тих, хто бажає поглиблено оволодіти знаннями щодо інвестиційних процесів на ринку цінних паперів. Він органічно поєднує теорію з практикою. В підручнику розглядаються питання формування і управління портфелями ризикових цінних паперів. Докладно аналізуються фінансові інструменти, характерні для фондового ринку України. Велика увага приділяється розподілу активів. Докладно розглянуті портфельна теорія і всі базові моделі оцінки фінансових активів. Питання, присвячені інвестиційному аналізу, знайомлять студентів чи фахівців із застосуванням інвестиційних теорій у практиці і таким чином демонструють їх реальну цінність.
       У підручнику читачі можуть скористатися набором електронних таблиць Excel, що допоможе їм досконально вивчити різні теоретичні підходи. Крім того, читачі знайдуть практичні завдання, приклади та тести, які значно полегшать засвоєння прочитаного.
       Рекомендується як підручник студентам економічних вузів, а також може бути корисний практикам фондового ринку.


Державна служба України:сучасний стан та напрями адаптації до стандартів Європейського Союзу: Матеріали щорічної науково-практичної конференції. 28 квітня 2005 р. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. - 253 с.

       В матеріалах наукової конференції, підготовленої і проведеної кафедрою філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, аналізується сучасний стан та проблемні питання адаптації державної служби України до норм і стандартів Європейського Союзу. В доповідях і виступах пропонується на основі принципів Європейського адміністративного проекту прискорити розробку нового Закону "Про державну службу", кодексу честі державних службовців, інших нормативно-правових актів, необхідних для перетворення держслужби України у держслужбу європейського зразка.
       Видання призначене для викладачів, аспірантів та докторантів, слухачів НАДУ при Президентові України та її регіональних інститутів, працівників органів виконавчої влади; усіх, хто цікавиться питаннями державного управління.


Кривцова В. М., Колісниченко Н. М.
Вища освіта та Болонський процес: Конспект лекцій. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. - 172 с.

       Входження освіти і науки України у Європейське інформаційне та освітнє поле спонукало до написання конспекту лекцій "Вища освіта та Болонський процес", підготовлений з метою науково-методичного супроводження в організації викладання дисципліни згідно з навчальною програмою, рекомендованою Міністерством освіти і науки України.
       Конспект лекцій розроблено для студентів, слухачів, які навчаються за освітньо-професійною програмою магістра, та аспірантів, для науково-педагогічних працівників з метою роз'яснення основних ідей Болонського процесу, викладачів зазначеної дисципліни.

Хаджирадєва С. К.
Теорія і практика підготовки державних службовців до професійно-мовленнєвої комунікаціі: Монографія. -Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. - 294 с.

       У монографії розглянуті теоретичні і практичні засади підготовки державних службовців до професійно-мовленнєвої комунікації. Обґрунтовано використання методу моделювання при вивченні проблем підготовки державних службовців до професійно-мовленнєвої комунікації. Подано концептуальну модель професійно-мовленнєвої комунікації державних службовців, параметричну модель визначення професійно важливих особистісно-мовленнєвих проявів державних службовців, дидактичну модель формування готовності державних службовців до професійно-мовленнєвої комунікації. Уточнено сутність понять "професійно-мовленнєва комунікація державних службовців", мовленнєва компетенція і компетентність державних службовців", мовна особистість державних службовців" та ін. Встановлені критерії і показники оцінювання рівня готовності державних службовців до професійно-мовленнєвої комунікації. Означені основні історичні етапи, світові тенденції і вітчизняні традиції підготовки фахівців галузі державного управління до професійно-мовленнєвої комунікації.

Сенюшкіна Т. О.
Попередження та врегулювання етнічних конфліктів: державно-управлінський вимір (проблеми теорії, методології, практики): Монографія. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. - 368 с.

       У монографії розглядаються теоретичні, методологічні та прикладні проблеми регулятивного впливу держави на розвиток етнічного конфлікту з метою його попередження та врегулювання. Проаналізовано сучасний стан етнічної конфліктології та її зв'язок з наукою державного управління. Пропонуються нові концептуальні підходи до вивчення феномену етнічності та розробки державних механізмів управління етнічними конфліктами.
       Видання розраховане на фахівців з теорії та історії державного управління, етнології, етнополітології, етнополітичної конфліктології, працівників органів державної влади, інших фахівців у сфері державного управління.

Топчієв О. Г., Безверхнюк Т. М., Тітенко З. В.
Регіональний розвиток України і становлення державної регіональної політики: Навчально-методичний посібник. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. - 224 с.

       Розглядаються цільові настанови державної регіональної політики та особливості її формування та становлення в наш час. Обговорюються традиційні й сучасні схеми регіоналізації України - політико-адміністративної, природно-господарської, економічної, суспільно-географічної. Аналізується демографічний, соціальний, економічний розвиток регіонів країни в умовах її державної незалежності. Показані негативні тенденції поглиблення регіональних диспропорцій та нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів, обговорені заходи щодо подолання цих тенденцій.
       Розглянута структура господарства України та її регіонів, проаналізовані головні структурні зрушення та їх прогнозовані альтернативи. Регіони країни характеризовані за їх природно-ресурсним потенціалом, рівнями техногенних навантажень та проблемами природно-техногенних небезпек.
       Рекомендується слухачам НАДУ при Президентові України та її регіональних інститутів, а також студентам вищих навчальних закладів, що вивчають регіонознавство, регіональну політику, регіональну економіку.

НАТО та євроатлантична інтеграція України: Методичний посібник з англійської мови для слухачів спеціальності "Державне управління" (англійською мовою) / Укладач Л. Л. Шатух / За ред. доц. к.і.н., В. М. Кривцової. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. - 104 с
       Посібник містить матеріали для спеціалізованих семінарів, факультативних та практичних занять, а також для самостійної роботи для слухачів спеціальності "Державне управління", державних службовців, магістрантів, аспірантів, здобувачів, студентів, а також для всіх, хто вивчає політичну лексику, хто цікавиться політикою та питаннями євроатлантичної інтеграції України.Гілко В. І., Кормич Л. І., Гансова Е. А.
Соціальні орієнтири державної політики. Діагностика соціального розвитку Одеського регіону: Монографія. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. - 376 с.

       Книга "Соціальні орієнтири державної політики. Діагностика соціального розвитку регіону" має теоретичне і практичне значення.
       Автори пропонують соціологічний, правовий, політологічний, державно-управлінський аспекти дослідження управління в сфері соціальних відносин.
       Інформація, що міститься в книзі, ґрунтується на матеріалах соціологічних досліджень, проведених в Одеському регіоні.
       Це дослідження може бути корисним для осіб, зайнятих в структурах державного управління та місцевого самоврядування, для тих, хто здобуває знання в вищих навчальних закладах і збирається працювати в сфері соціального захисту населення.


Літвак А. І.
Дослідження систем управління медичного закладу: Навчальний посібник. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. - 142 с.

       У посібнику розглядаються актуальні питання, пов'язані з управлінням медичної організації на основі системного підходу, виділені елементи управління медичною організацією і надані можливості дослідження системи управління медичної установи з метою удосконалення і розвитку. Розглянуто теоретичні й практичні сторони дослідження систем управління в охороні здоров'я, зібрано необхідний інструментарій для проведення подібних досліджень.
       Видання призначене для студентів і викладачів, організаторів охорони здоров'я, керівників лікувальних установ і їхніх структурних підрозділів, головних фахівців органів управління, зайнятих дослідженнями систем управління в охороні здоров'я.


Якубовський О. П., Пахомова Т. І., Драгомирецька Н. М.
Управління кризами і ризиками суспільного розвитку: Навчально-методичний посібник. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. - 188 с.

       В навчально-методичному посібнику викладені основні теоретичні положення сучасних концепцій антикризового управління, засади та практичні підходи до їх використання в управлінні суспільним розвитком. Посібник поєднує в собі конспект лекцій в таблицях, питання для самоконтролю, тести для самоконтролю, методичні рекомендації для слухачів та викладачів щодо практичних і семінарських занять, словник термінів.
       Розраховано для системи підготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
       Посібник також буде корисним для студентів, аспірантів, викладачів і науковців, які займаються питаннями управління суспільним розвитком, регіонального управління, місцевого самоврядування, управління регіональним розвитком.


Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування: сучасний стан та перспективи регіонального розвитку: Матеріали щорічної науково-практичної конференції. 18 жовтня 2005 року. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. - 464 с.
Хаджирадєва С. К., Черненко Н. М.
Діалогова комунікація: теорія та практика: Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. – 202 с.

       Навчальний посібник “Теорія і практика діалогової комунікації” призначений для студентів та слухачів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівня акредитації; складається з двох розділів: у першому подається науково-теоретичне обґрунтування феномену “діалогова комунікація”, у другому пропонується практикум щодо формування готовності управлінців до діалогової комунікації.
       Виклад матеріалу відповідає вимогам створення дистанційних курсів, що дозволяє студентам та слухачам самостійно опанувати подану інформацію. Використані у посібнику інформаційно-довідкові та наочно-демонстраційні матеріали, а також завдання для самостійного опрацювання сприяють удосконаленню вмінь та навичок ефективної комунікації у професійній діяльності управлінців.

Державна стратегія управління місцевим та регіональним розвитком: форми, методи та актуальні проблеми реалізації: Матеріали щорічної науково-практичної конференції 24 листопада 2004 року. У 2-х томах. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004.

       Збірник містить матеріали, присвячені проблемам формування стратегії розвитку регіонів України в умовах сучасних політико-адміністративних трансформацій та розробки конкретних пропозицій органам державного управління регіонального рівня та місцевого самоврядування щодо удосконалення управління процесами місцевого розвитку, а також містить апробації результатів наукових досліджень з політичних, соціальних, економічних та інституційних проблем реалізації державної стратегії управління місцевим і регіональним розвитком. В збірнику надруковано матеріали працівників державних органів влади та органів місцевого самоврядування, науковців, докторантів, аспірантів, здобувачів та слухачів.
       Видання призначене для державних службовців усіх рівнів, керівників державних установ і громадських організацій, науковців і педагогічних працівників галузі державного управління, слухачів і студентів. А також широкого кола читачів, які цікавляться питаннями реалізації державної стратегії управління місцевим та регіональним розвитком в Україні.


Якубовський О. П., Бутирська Т. О.
Державна влада і громадянське суспільство: система взаємодії: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. – 196 с.

       У монографії розглядаються проблема взаємовідносин державної влади і громадянського суспільства. Авторами визначено найбільш перспективні шляхи управління суспільним розвитком, наводяться механізми взаємодії державної влади і громадянського суспільства. Доводиться необхідність переходу від традиційного розгляду державного управління як статичної системи до його розгляду як динамічного процесу, що змінюється, на основі визначення суспільних процесів як нелінійних. Що спричиняє введення в теорію державного управління нових понять, таких як тверда і м’яка інфраструктури, що забезпечують його трансформацію в ході соціально-економічного розвитку.
       У сукупності все це послужило основою для розробки потенційної моделі державного управління в Україні, заснованої на взаємодії влади і громадянського суспільства, що забезпечує підвищення ефективності державного управління і прискорення розвитку українського суспільства.
       Видання розраховане на докторантів, аспірантів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також на всіх тих, хто цікавиться проблемами державного управління та державотворення.

Таранець В. Г.
Арії. Слов’яни. Руси: походження назв Україна і Русь. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2003. – 280 с.

Завантажити

       У монографії розглядається проблема походження назв Україна і Русь, яка показана на фоні розвитку лексико-семантичних груп слів у праіндоєропейській та праслов’янській мовах, глибокої реконструкції їхньої семантики і тенденцій розвитку. З цією метою у роботі розглядаються етимології груп слів, що характеризували господарську діяльність індоєвропейців-аріїв – скотарство та землеробство, місця їхнього давнього помешкання, основні шляхи міграції. Окремо аналізуються соціальна структура аріїв, зародження етносів і подальша доля слов’янських та інших племен.
       Видання сприятиме розширенню кругозору, формуванню національної свідомості державних службовців, наукових працівників.
       Книга розрахована на філологів, істориків, соціологів, етнологів, а також усіх, хто цікавиться походженням і життям наших предків – слов’ян.


Актуальні питання соціально-політичного розвитку регіону: Матеріали науково-практичної конференції 24 жовтня 2003 року. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2003. - 272 с.

       Збірник, підготовлений колективом кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, містить матеріали, що стосуються теоретичних основ стратегічного планування регіонального соціально-економічного і соціально-політичного розвитку, актуальних питань взаємодії влади і громадянського суспільства, реформування регіональних органів влади в контексті підвищення якості їх функціонування. Авторів пропонованих публікацій цікавить історико-культурна тематика наукового дослідження, нові аспекти екологічної, молодіжної та гендерної політики, комунікативна діяльність суб'єктів державного управління, соціальні умови реалізації державної мовної політики на регіональному рівні, інше.
       Видання розраховане на викладачів, наукових працівників галузі державного управління, слухачів і студентів, - всіх, хто не байдужий до соціально-політичного розвитку Південного регіону України.

З питань
придбання та виготовлення літератури звертатися:
Видавництво
Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Свідоцтво ДК №1434
від 17 липня 2003 р.
65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22
тел. (0482) 63-26-65, 68-14-62
E-mail: izdat@oridu.odessa.ua