Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту

Шановні здобувачі вищої освіти!

Дане анкетування проводиться анонімно перед підведенням підсумків (залік, екзамен) окремо по кожному модулю (дисципліні) вкінці семестру, з метою визначення якості надання освітніх послуг та їх забезпечення в інституті.

Заповнити анкету можно тут