Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА


Розгадуючи секрет успіху управлінців,
варто дивитись не на вирішення, а на спосіб,
що дозволяє його досягти!

Тренінговий центр «Управління проектами» - це інтерактивний освітній проект для активних, креативних особистостей, які бажають розвиватися та виявляють готовність до реалізації масштабних проектів в професійній сфері і особистому житті. Навчений, освідчений і досвідчений проектний менеджер – це володар цілої системи знань як в сфері управління проектами, так і в будь-якій сфері людської діяльності, мета якої – отримання конкретного і, найголовніше, ефективного результату. Енергія, талант і винахідливість менеджерів проектів змінюють світ та життя людей, а також сприяють багатьом ідеям, винаходам і задумам бути доведеними до корисних практичних результатів і продуктів.

Стратегічною метою діяльності Тренінгового центру є розвиток кадрового потенціалу у сфері проектного та стратегічного менеджменту на основі найкращого світового та вітчизняного досвіду.

Основним завданням Тренінгового центру є розповсюдження сучасних знань, розробок і методик ефективного стратегічного управління на засадах проектного підходу у бізнес-середовищі та публічній сфері.

Результат навчання в Тренінговому центрі – це засвоєння основних понять, методів і засобів проектного менеджменту, здобуття навиків володіння і впровадження сучасного інструментарію і креативних технологій прийняття управлінських рішень.

Тренінговий центр «Управління проектами»– це інноваційна система оволодіння компетенціями
лідера XXI століття за рахунок різновекторної серії адаптованих під різні
цільові аудиторії заходів тематичного і розширеного формату.
Тематичний формат – це заняття, які проводяться кожного місяця (по суботах) в формі тренінгів, майстер-класів, модераційних сесій, бізнес-ігор, work-shop’s за напрямками:
 • - технології мотивації і управління персоналом;
 • - управління конфліктами і ділові переговори;
 • - від ідеї до успішного проекту;
 • - start-up в сфері IT;
 • - майстерність публічного виступу;
 • - лідерство і формування іміджу як бренда;
 • - створення «портрета ідеального співробітника».
  Пошук и відбір персоналу. Оцінка діяльності персоналу;
 • - сучасні технології ефективних комунікацій.

Розширений формат – це форуми і дискусійні майданчики на найактуальніші теми, які проводяться один раз на квартал з запрошенням всесвітньо відомих експерті в сфері управління проектами.

30 квітня 2015 року такий формат був представлений двома значними заходами: тематичними майстер-класами на актуальні теми від провідних спеціалістів в рамках роботи Всеукраїнського форуму молодих учених «Odessa Smart Forum» і дискусійним клубом для професійних проектних менеджерів від компанії-лідера «Спайдер Україна».

30 червня – 1 липня 2015 року - за участю Ханса Лундберга (Hans Lundberg), віце-президента Європейської Академії менеджменту EURAM (Брюссель, Бельгія) відбувся тренінг на тему «Інновації та підприємництво у сфері інформаційних технологій».


ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ ТРЕНІНГОВОГО ЦЕНТРУ


 • - студенти, слухачі, аспіранти, викладачі, науковці ОРІДУ НАДУ при Президентові України та інших вузів м. Одеси та України;
 • - державні службовці, службовці органів місцевого самоврядування, персонал державних, некомерційних установ;
 • - бізнес-аудиторія;
 • - практикуючі менеджери;
 • - учні випускних класів загальноосвітніх закладів;
 • - творчі, креативні, талановиті люди та інші зацікавлені особи

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРЕНІНГОВОГО ЦЕНТРУ

Тренінговий центр «Управління проектами» – це, перш за все, команда менеджерів-практиків і бізнес-тренерів з міжнародною та вітчизняною сертифікацією, які ефективно працюють на ринку України с 2009 року – спеціалістів, які створюють і підтримують стійку конкурентну перевагу організації шляхом навчання персоналу необхідним знанням та навичкам.


Спікери Тренінгового центру – це професіонали, які довели на практиці ключові якості тренерів:
- вільне володіння інформацією з усіх питань, що стосуються організації, ведення і розвитку бізнесу, адже вони особисто є власниками бізнес-організацій, установ, підприємств і знають не з чуток про всі «підводні каміння» на ринку;
- уміння чітко формулювати завдання і знаходити найкоротші шляхи їх вирішення, так як вони – представники вищої школи. Ключовим є знання психології людини і здатність донести завдання таким чином, щоб слухачі особисто виявили бажання професійно вдосконалюватися;
- динамічність, орієнтованість на результат і прагматичність – завдяки цим якостям тренінги мають прикладний характер;
- поведінкова гнучкість, відкритість в спілкуванні, яскрава індивідуальність, внутрішня впевненість, уміння дохідливо пояснювати і аргументувати матеріал – запорука ефективного навчання і гарантія досягнення максимальних результатів професійної діяльності.

Тренінговий центр «Управління проектами» у своїй діяльності керується чинним законодавством, зокрема Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статутом ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Положенням «Про факультет менеджменту» та іншими нормативними актами.