Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   З 18 по 22 грудня 2017 року в рамках компоненти 2 «Розбудова потенціалу» швейцарсько-української програми EGAP «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на базі Одеського центру інновацій в електронному урядуванні проводився тренінг з питань е-урядування та е-демократії для публічних службовців Одеській області, які працюють у сфері надання адміністративних послуг.
   У зв’язку з впровадженням в практичну діяльність центрів надання адміністративних послуг системи управління документами ДОК ПРОФ 3, основним напрямкам підвищення кваліфікації було обговорення можливих шляхів використання системи ДОК ПРОФ 3 не тільки з точки зору організації електронного документообігу, а також автоматизація бізнес-процесів при наданні адміністративних послуг та формуванні реєстрів об’єднаних територіальних громад. Тренінг з цих питань дуже цікаво провів Мірко С., розробник системи ДОК ПРОФ 3.
   Куспляк І., к.п.н., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при Президентові України, виступив модератором обговорень основ та стратегії реалізації е-урядування та е-демократії, а також аналізу інструментів е-демократії в Україні.
   Практичні питання, щодо надання адміністративних послуг у електронному вигляді, а також проблеми автоматизації діяльності центрів надання адміністративних послуг були розглянуті Демещиком А., заступником директора комунального підприємства “Обласний інформаційно-аналітичний центр” та Патрашку К., начальником відділу координації адміністративних послуг та інформатизації Одеської обласної державної адміністрації.
   Із зацікавленістю пройшло обговорення новацій Одеської міської ради під модерацією Попова В., заступника директора департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради щодо запровадження інструментів е-демократія. Була розглянута платформа «Соціально активний громадянин» (https://citizen.odessa.ua/), яка підтримує наступні інструменти е-демократії: подання петиції, запропонування проекту (ідеї) в рамках проекту «Громадський бюджет» та громадське обговорення найактуальніших проблем міста. Заслуговує на увагу і платформа «Єдиний центр звернень громадян» (https://1535.odessa.ua/).
   Жваво пройшли дискусії з проблемних питань ІТ-архітектури системи е-урядування, доступу до публічної інформації та роботою з публічною інформацією у форматі відкритих даних, організованою Пігарєвим Ю., к.ф.-м..н., доцентом, завідувачем кафедри електронного урядування та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Для загального розуміння впливу інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток суспільства Пігарєвим Ю. було організовано обговорення механізмів оцінювання та моніторингу розвитку інформаційного та розбудови цифрового суспільства. Підкреслив важливість та сучасні вимоги до публічних службовців оволодіння базовими цифровими навичками та цифровими комунікаціями (європейський індекс цифрової економіки та суспільства - DESI) були розглянуті інноваційні методики викладання та використання хмарного середовища Google в організації процесу підвищення кваліфікації публічних службовців з е-урядування та е-демократії. Даний напрямок було висвітлено Макаровою І., к.т.н., доцентом кафедри електронного урядування та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
   На протязі проведення тренінгу були організовані контрольні заходи у вигляді проміжних тестувань з теоретичних питань е-урядування та е-демократії, можливостей системи електронного документообігу, доступу до публічної інформації та загального підсумкового тестування по усім розділам тренінгу.
   Усі слухачі активно брали участь в обговоренні питань у сфері е-урядування та е-демократії та успішно здали усі контрольні випробування. На при кінці усім слухачам були вручені сертифікати відповідного зразку.
Фотогалерея додається.