Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

В інституті триває підготовка слухачів денної форми навчання
факультету державного управління для проходження стажування

        На факультеті державного управління відповідно до Положення про стажування слухачів НАДУ при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року № 468 із змінами, та плану заходів щодо організації стажування слухачів денної форми навчання факультету державного управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України, затвердженого директором від 25.12.2008 року, проводиться робота з організації літнього стажування слухачів І курсу денної форми навчання.
        У січні було проведено збори зі слухачами, під час яких доведені вимоги щодо організації літнього стажування, надані рекомендації щодо попереднього визначення місця стажування.
        Протягом січня-лютого проводилося анкетування слухачів денної форми навчання щодо визначення місць стажування відповідно до їх побажань та напрямків магістерських робіт.
19 лютого 2009 р. було проведено засідання конкурсної комісії з метою відбору слухачів на стажування в центральні органи державної влади. До складу комісії увійшли перший заступник директора, в.о. декана факультету державного управління, тьютори, представники слухацького самоврядування. Було розглянуто 26 заяв та відібрано на стажування у центральні органи влади 10 слухачів.
        На даний час з органами влади погоджено всі місця та терміни стажування. Слухачами спільно з науковими керівниками розроблені індивідуальні програми стажування.
        З 64 слухачів денної форми навчання стажування будуть проходити: у трьох установах - 3 слухача, у двох установах - 40 слухачів, тільки за місцем кадрового резерву - 21 слухач. Редчиць Юлія отримала запрошення для проходження стажування у муніципалітеті міста Шверін (Німеччина).