Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР ЗА МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
"УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ".

       В рамках науково-дослідної роботи "Модернізація професійної діяльності державних службовців як пріоритетний напрямок професіоналізації державної служби: регіональний аспект" в Інституті 1-4 липня 2008 року проводиться науково-практичний семінар за міжнародною участю "Управління навчальними закладами в контексті модернізації професійного навчання". Тематика семінару присвячена реалізації державної політики у сфері професіоналізації державної служби та управління закладами освіти, сучасним підходам організації навчання в системі післядипломної освіти, впровадженню освітніх інновацій та практичним засадам модернізації професійного навчання.
       В роботі семінару взяли участь науковці та державні службовці Німеччини, Польщі та України. Модераторами семінару були: 01.07.08 р. - Ахламов А.Г., перший заступник директора ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор економічних наук, професор; 02.07.08 р. - Пахомова Т.І., професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління. Зацікавлену дискусію викликали доповіді Біаласа Петра, працівника Вищої школи публічної адміністрації м. Балясток, Польща; Дікової-Фаворської О.М., ректора Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету "Україна"; Іваницької О.М., професора кафедри економічної теорії та історії економіки НАДУ при Президентові України; Калашникової С.А., проректора з міжнародних зв'язків та інновацій Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д. Грінченка; Козіка А.А., начальника управління державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області; Колісніченко Н.М., докторанта ОРІДУ НАДУ при Президентові України Лахижі М.І., заступника начальника Управління державної служби Головного управління державної служби України в Полтавській області та інші. В ході дискусії обговорено проблемні питання з діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, закладів професійного навчання. Провдено круглий стіл "Практичні засади модернізації професійного навчання фахівців" (модератор - Давтян С.Г., заступник директора ОРІДУ НАДУ при Президентові України), на якому розглянуто основні напрямки вдосконалення професійного навчання державних службовців. Своїм практичним досвідом ділилися працівники Волинського, Закарпатського, Хмельницького Центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.
       Тези доповідей учасників семінару видано окремим збірником матеріалів, вироблено рекомендацій за підсумками семінару. Учасники семінару на завершення схвалили відповідні рекомендації. Зокрема ініційовано питання щодо оновлення законодавчих та нормативно-правових документів з метою сприяння поступовому зростанню професійної підготовленості державних службовців, здатних діяти в умовах демократичного врядування, багатопартійності та якісно надавати публічні послуги.

Фотогалерея