Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Почали роботу державні екзаменаційні комісії

       Відповідно до графіків навчального процесу у січні-лютому 2009 р. проходить державна атестація за спеціальністю "Державне управління"
       Заочна форма навчання - з 26.01 по 07.01.2009 р.
       Заочно-дистанційна форма навчання - з 02 по 07.02. 2009 р.
       Денна форма навчання - з 16 по 27.02.2009 р.
       Вечірня форма навчання - з 16 по 27.02.2009 р.

       У роботі ДЕК приймають участь 10 комісій:
       Законотворча та нормотворча діяльність - 2;
       Регіональне управління - 4;
       Соціальна і гуманітарна політика - 1;
       Державне регулювання економіки та підприємництва - 1;
       Управління в інституціях Європейського Союзу - 1;
       Управління охороною здоров'я - 1.

       У 2009 році до складання державних екзаменів та захисту магістерських робіт допущенні 339 слухачів, зокрема
       денна - 59,
       вечірня - 28,
       заочна - 200,
       заочно-дистанційна - 52.