Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту
З 22 жовтня по 2 листопада 2007 року проведено навчання
за професійною програмою для заступників начальників загальних відділів апаратів обласних державних адміністрацій,начальників загальних відділів міських рад міст обласного (республіканського в АРК) значення.

        Центром підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в період з 22 жовтня по 2 листопада 2007 року проведено навчання за професійною програмою для заступників начальників загальних відділів апаратів обласних державних адміністрацій, начальників загальних відділів міських рад міст обласного (республіканського в АРК) значення.
        До навчального процесу були залучені викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України, інших вищих навчальних закладів м. Одеса, керівники структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації, Одеської та Іллічівської міських рад. Використання різноманітних форм навчання у вигляді лекцій, тренінгів, практичних занять, тематичних зустрічей та виїзних семінарів зробили навчання не тільки цікавим та змістовним, але й дуже корисним для подальшої практичної діяльності слухачів.
        Заступник директора-начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України - Давтян С.Г. під час проведеної тематичної зустрічі поінформував слухачів про існуючи в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування проблеми регламентування їх діяльності, надав конкретні поради щодо створення чіткої системи роботи з документами різними категоріями фахівців на кожному робочому місті.
        Лекція завідувача кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидата історичних наук, професора Якубовського О.П. "Із історії місцевого самоврядування півдня України" була дуже пізнавальною та викликала зацікавленість до історії Одеси. Таке відношення слухачів цілком зрозуміло, бо чим далі за часом відокремлені від нас роки, коли в Україні робило свої перші кроки місто і порт Одеса, тим пильніше стає наша до них увага. Виникає природний інтерес до тих процесів, які вели до створення, по суті, на порожньому місці перлини півдня України. Все, що здійснювалося тоді, відбувалося в новому багатонаціональному середовищі, у якого була своя структура управління і перші управлінці, що дали життя цій структурі. Досвід перших одеських менеджерів не тільки цікавий в історичному плані, але і в якійсь мірі повчальний і значущий сьогодні. Бо вони діяли тоді поза сферою наукових методів управління, оскільки науки управляти, як такої, ще не існувало. Але, покладаючись на свій особистий досвід і здоровий глузд, перші одеські градоначальники ставили перед собою і громадянами міста високі практичні завдання і цілі і досягали в своїй управлінській діяльності великих результатів. За висловами слухачів ця лекція схожа на екскурс в минуле Одещини, особливо завдяки тому, що викладач висвітлив матеріал як очевидець часів де Рибаса, Рішельє, Ланжерона та інших градоначальників Одеси.
        Професор кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук Гансова Е.А. розкрила в своїй лекції тему щодо соціальних орієнтирів державної політики. Слухачі зазначили, що отримали користь від викладеної інформації. Зацікавленість слухачів викликала і лекція професора кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидата філософських наук Росколотько І.Л., яка висвітлила теоретичні засади та філософію управління. Професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління Саханенко С.Є. ознайомив слухачів з організаційно-правовим механізмом публічного управління на територіальному рівні.
        Слухачі відзначили, що дуже важливим для роботи з документами є досконале знання української мови, тому значну практичну користь мав тренінг "Система правил українського ділового стилю", який провела Шматоваленко Л.С. - начальник методичного відділу Центру ППКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України. В процесі цього тренінгу слухачі засвоїли сучасні правила українського правопису та з'ясували деякі мовні нюанси.
        Значну зацікавленість слухачів викликало практичне заняття "Правове регулювання трудових відносин державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування", яке провела старший викладач кафедри права і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України Долгіх Н.П.
        Завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук, доцент Свірін М.Г. розповів слухачам про принципи політичної нейтральності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Слухачі підкреслили актуальність викладеної теми та її користь у роботі.

        За висловленнями слухачів, багато нового та цікавого дали тренінги:

  • професора кафедри української мови Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, доктора філологічних наук Ковалевської Т.Ю. "Засади нейролінгвістичного програмування";
  • докторанта кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат філологічних наук Бронікової С.А. "Ефективна комунікація як умова реалізації державної стратегії управління";
  • професора кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат психологічних наук Драгомирецької Н.М. "Мистецтво ділового спілкування". Саме ці тренінги розкрили слухачам нові аспекти спілкування та сприйняття інформації, способи запобігання та виходу з конфліктів, вирішення проблемних питань.

        До участі у проведенні навчання були залучені практики - працівники органів державної влади та місцевого самоврядування:
  • Білоус В.В. - головний спеціаліст відділу роботи із зверненнями громадян апарату Одеської обласної державної адміністрації, яка розповіла слухачам про порядок і організацію роботи зі зверненнями громадян в Одеській обласній державній адміністрації;
  • працівники державного архіву Одеської області - Ратушний Т.В. - начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства та Солончук О.О. - начальник відділу зберігання та обліку документів, які провели практичне заняття за темою "Про підготовку документів для здачі до Національного архівного фонду України".

        Під час семінару проведено два круглих столи. У круглому столі за темою "Майбутнє державної служби України" за участю викладачів ОРІДУ НАДУ при Президентові України Давтяна С.Г., Свіріна М.Г., Задорожньої Н.Ю. - начальника відділу з питань проходження державної служби та Міліновича В.С. - головного спеціаліста - юрисконсульта Управління державної служби Головдержслужби в Україні в Одеської області проведено обговорення зі слухачами проекту закону України "Про доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави" та "Стратегії модернізації системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування".
        Проведено також круглий стіл за темою "Євроінтеграційні процеси в Україні". В ньому взяли участь працівники кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України: Дергачов В.О. - доцент кафедри, кандидат наук з державного управління; Колісніченко Н.М. - докторант кафедри, кандидат наук з державного управління; Маковська О.М. - аспірант кафедри, Остапенко О.А. - заступник начальника з наукової роботи Одеського інституту сухопутних військ, доцент, старший науковий співробітник кафедри, кандидат військових наук; Ягунов Д.В. - доцент кафедри, кандидат наук з державного управління. На цьому круглому столі слухачі у формі безпосереднього спілкування з викладачами отримали інформацію про основні форми співробітництва України та ЄС та сучасні євроінтеграційні процеси, що відбуваються в Україні.
        В рамках курсу навчання проведено два виїзних практичних заняття та виїзний семінар-практикум.
        Виїзне практичне заняття в апараті Одеської обласної державної адміністрації відбулося за участю Сокирана В.А. - заступника голови - керівника апарату, Майгер Л.А. - начальника загального відділу апарату та працівників загального відділу апарату - Корнаєвої В.О. - завідувача сектору контролю апарату, Швиденко С.О. - завідувача сектору по роботі з документами вищих органів загального відділу, Пилипенко Т.А. - консультанта загального відділу. Перед слухачами виступив Сокиран В.А., який розповів про роботу апарату Одеської обласної державної адміністрації. Майгер Л.О. разом з працівниками загального відділу, ознайомила слухачів з основними напрямками діяльності відділу та його секторів, надала конкретні поради щодо значення та практики документування діяльності Одеської обласної державної адміністрації, відповіла на запитання слухачів.
        Виїзне практичне заняття проведено і в Одеській міській раді. Про роботу Департаменту роботи з питань звернень громадян Одеської міської ради розповіла слухачам директор цього Департаменту Поддубна Л.А. Завдяки виїзним засіданням слухачі мали змогу взяти на озброєння передовий досвід щодо програмного забезпечення документообігу та контролю, що накопичений в Одеській обласній державній адміністрації та Одеській міській раді.
        Дуже цікавим, пізнавальним і корисним для подальшого використання в роботі був виїзний семінар-практикум, який пройшов на базі Іллічівської міської ради. У семінарі взяв участь міський голова Хмельнюк В.Я., який виступив перед слухачами з інформацією про перспективи соціально-економічного розвитку міста Іллічівськ. Обсяг промислового виробництва міста у 2006 році дорівнювався 2,8 млрд грн., за прогнозами по 2007 року складатиме 4,0 млрд грн., це 142,8 % у порівнянні з 2006 роком). Темпи приросту об'єму виробництва за дев'ять місяців 2007 року становлять 45,1% (для порівняння: в цілому по країні - 10,7%, по Одеській області - 12,4%, по м.Одеса - 2,2%). Обсяг реалізованої продукції за цей період складає 2798,3 млн грн. Прямі іноземні інвестиції з розрахунку на одного мешканця міста складають $ 2742,7, по Одеській області - $ 342,2, по м. Одеса - $ 468,1, по Україні - $ 518,6. Міський голова розповів про введення в дію нових підприємств - другої черги структурного підрозділу ЗАТ "ЗАЗ" по зборці автомашин, підприємство по виробництву малогабаритної техніки, підприємство по виробництву разового посуду та інші, що сприятиме створенню нових робочих місць, підвищенню середнього рівня заробітної плати яка за період з січня по вересень складає 1712 грн. (по Україні - 1288, по Одеській області - 1169 грн., по м. Одеса - 1289 грн.).
        В рамках цього семінару слухачі також зустрілися з працівниками Іллічівської міської ради: Темною І.В. - завідуючою загальним відділом, Камишніковою Т.К. - завідуючою організаційним відділом, Сугробовою Л.О.- головним спеціалістом загального відділу, які ознайомили слухачів з порядком документування діяльності Іллічівської міської раді, відповіли на запитання щодо програмного забезпечення контролю виконання документів та оформлення різних видів документів.
        Під час виїзного семінару-практикуму слухачі ознайомились не тільки з роботою Іллічівської міської ради, а й побачили молоде, гарне місто Одеської області, яке стрімко і динамічно розвивається та являє собою зразок міста дійсно європейського рівня. Перший заступник Іллічівського міського голови з виконавчої роботи Незнакомов О.А. організував для слухачів ЦПКК ознайомчу екскурсію по місту Іллічівськ. Слухачі побували на будівництві Іллічівського олійножирового комбінату, який планується ввести в дію в грудні 2007 року. На цьому підприємстві задіяні новітні технології з переробки та виготовлення олії з сировини, яка поступатиме на комбінат прямо з танкерів через систему трубопроводів на переробку. Дуже цікавою також була екскурсія на Іллічівський завод автомобільних агрегатів, де слухачі побачили як здійснюється зборка автомашин та автобусів.
        Слухачі семінару відвідали гордість міста - Музей образотворчих мистецтв, де зібрана унікальна і єдина в Україні колекція художньої порцеляни. Музей створено на базі приватної колекції порцеляни та фаянсу ентузіаста - збирача О.М.Білого. Нині в музеї нараховується 3041 експонат, кожен з яких є шедевром прикладного мистецтва.
        Під час підведення підсумків навчання за професійною програмою, слухачі висловили слова вдячності всім викладачам за змістовний, цікавий матеріал, викладений у лекціях, тематичних зустрічах, круглих столах, семінарах тощо. Було зазначено, що курс навчання був цікавим та доцільно побудованим, що дало можливість збагатити знання, набути нових навичок роботи.Фотоматеріали.