Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

з 31 березня по 4 квітня 2008 року було проведено тематичний короткотерміновий семінар
"Державне управління у сучасних умовах та його кадрове забезпечення"

       В Центрі підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в період з 31 березня по 4 квітня 2008 року було проведено тематичний короткотерміновий семінар "Державне управління у сучасних умовах та його кадрове забезпечення" для заступників начальників відділів кадрової роботи апаратів обласних державних адміністрацій, міністерств АР Крим, апаратів (секретаріатів) обласних рад та кадрового резерву на ці посади.
       Навчально-тематичний план семінару був підготовлений відповідно до вимог Професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади, погодженої Головним управлінням державної служби України 20.12.2007 року, з урахуванням пропозицій тимчасово виконуючого обов'язки заступника голови - керівника апарату Одеської обласної державної адміністрації, керівника апарату Одеської обласної ради, інших нормативно-правових документів, навчальних програм.
       У період становлення демократичної, правової держави і її владних інститутів особливого значення набуває формування принципів сучасної системи роботи з кадрами місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, здатними вирішувати назрілі політичні, економічні, соціально-культурні проблеми перехідного періоду розвитку суспільства. Подолання кризових процесів у державі і суспільстві не в останню чергу залежить від впорядкування системи державного управління. Кадрова політика забезпечує реалізацію загальнодержавної політики будь-якої держави ї. Ефективність діяльності держави визначальним чином залежить від результативності та якості роботи органів публічної влади. А імідж системи органів публічної влади визначає її кадровий склад, зокрема: професіоналізм, уміння працівників реалізовувати завдання, покладені на них державною, етична культура, культура спілкування тощо. Таким чином, кадри - це обличчя системи органів державної влади та місцевого самоврядування України.
       Професіоналізм і ефективність діяльності державних службовців залежать не лише від якості процедури набору, а й від організацій їх професійної кар'єри. Саме кадрові служби покликані вивчати ділові якості осіб, які претендують на посади державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
       Сучасна державна кадрова політика - це залучення, закріплення і використання на державній службі висококваліфікованих спеціалістів, створення умов для реалізації ними свого професійного потенціалу та забезпечення ефективного функціонування органів державної влади. Кадри державного управління являють собою найцінніший і відтворюваний капітал суспільства і держави. Тільки висококваліфіковані та високо свідомі кадри спроможні забезпечити економічний, соціальний та демократичний розвиток України.
       Лекцією "Кадрова політика держави в умовах адміністративної реформи" завідувача кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, професора, заслуженого працівника народної освіти - Олексія Петровича Якубовського було розпочато роботу тематичного короткотермінового семінару.

       Корисними для слухачів були лекції викладачів інституту, а саме:

  • "Політична система в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку" професора кафедри філософських та соціально-політичних наук, доктора філософських наук - Зінаїди Василівни Балабаєвої;
  • "Принципи політичної нейтральності державних службовців" доцента кафедри державного управління і місцевого самоврядування, кандидат політичних наук - Михайла Геннадійовича Свіріна;
  • "Етика публічного управління" доцента кафедри державного управління і місцевого самоврядування, кандидата філософських наук - Михайла Сергійовича Оганісяна.
      Цікаво і динамічно були проведені зі слухачами "круглі столи", а саме:
  • "Запровадження системи управління якістю в органах публічної влади" за участю головного спеціаліста відділу з питань реалізації державної політики у сфері державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області - Чернобай Тетяни Анатоліївни і начальника відділу регуляторної політики юридичного управління Одеської міської ради - Бурдіна Дмитра Ростиславовича;
  • "Євроінтеграційні процеси в Україні" за участю викладачів кафедри європейської інтеграції професора кафедри, доктора географічних наук - Дергачова Володимира Олександровича і доцента кафедри, кандидата наук з державного управління - Ягунова Дмитра Вікторовича.

       Обмін досвідом відбувся під час роботи слухачів в "круглому столі" "Пріоритети діяльності Одеської обласної ради на сучасному етапі" за участю заступника начальника управління організаційної роботи - начальника відділу по роботі з органами обласної ради апарату Одеської обласної ради - Погорлецької Валерії Борисівни і заступника начальника управління організаційної роботи - начальника відділу з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату Одеської обласної ради - Новосад Тамари Василівни.

       За оцінкою слухачів корисними для використання у подальшій роботі були практичні заняття і тренінги викладачів кафедри української та іноземних мов, а саме:

  • тренінг "Система правил українського ділового стилю" старшого викладача кафедри - Шматоваленко Людмили Сергіївни;
  • практичне заняття "Ефективна комунікація як умова реалізації державної стратегії управління" доцента кафедри, кандидата філологічних наук - Бронікової Світлани Анатоліївни.

       Багато практичних питань було розглянуто протягом практичного заняття "Правове регулювання трудових відносин посадових осіб органів публічної влади", яке провела зі слухачами старший викладач кафедри права і законотворчого процесу - Долгіх Наталія Прокопівна.
       В ході проведення тренінгу "Підвищення результативності праці керівника" доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, кандидат політичних наук Крупнік Андрій Семенович організував тестування слухачів з роз'ясненням багатьох психологічних моментів спілкування.
       Вивченням кращого досвіду роботи для слухачів тематичного короткотермінового семінару стало виїзне практичне заняття у виконавчому комітеті Одеської міської ради "Організація роботи з добору, підготовки та просуванню по службі кадрів в Одеській міській раді", в якому взяли участь керуюча справами Одеської міської ради - Єршова Тетяна Миколаївна, начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування виконавчого комітету Одеської міської ради - Мамалюк Віктор Володимирович, головний спеціаліст відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування виконавчого комітету Одеської міської ради.
       В останній день тематичного короткотермінового семінару відповідно до розкладу занять було проведено екзамен у формі тестування.
       Всі слухачі успішно склали іспит: двоє з оцінкою "Е" (за Європейською кредитною трансферною системою - "достатньо"), четверо з оцінкою "D" (задовільно), тринадцять з оцінкою "С" (добре), двоє слухачів з оцінкою "В" (дуже добре), двоє слухачів з оцінкою "А" (відмінно).
       Підведенням підсумків навчального процесу тематичного семінару було проведення аналізу тестування зі слухачами і видача сертифікатів за результатами навчання та методичних матеріалів у електронному вигляді на дисках. Всі слухачі семінару були ознайомлені з умовами вступу до Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
       На прохання слухачів працівники навчально-організаційного відділу Центру ПКК організували екскурсію по місту Одеса та відвідування Одеського національного оперного театру Одеської національної філармонії у вільний від навчального процесу час.

Фотоматеріали.