Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

       5 червня 2009 року відбулось розширене засідання кафедри державного управління і місцевого самоврядування, з попереднього розгляду дисертаційного дослідження "Механізми реалізації функцій центральних органів виконавчої влади на територіальному рівні" аспіранта третього року навчання з відривом від виробництва Максимюк Інни Іванівни, науковий керівник д.держ.упр., доцент Саханенко С.Є.
       Експертами дисертаційного дослідження були: д.держ.упр., доцент, професор кафедри філософських та соціально-політичних наук Драгомирецька Н.М.; к.держ.упр., заступник директора, начальник центру ПКК Давтян С.Г. та к.держ.упр., доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Піроженко Н.В.
       Тема дисертаційного дослідження викликала жваві обговорення щодо функцій органів виконавчої влади на територіальному рівні серед присутніх на засіданні кафедри провідних науковців кафедр державного управління і місцевого самоврядування та кафедри права і законотворчого процесу.


       В інституті закінчився прийом кандидатських іспитів весняної сесії 2009 року з філософії, іноземної мови (англійська, німецька, французька) та спеціальності (25.00.01 - теорія та історія державного управління; 25.00.02 - механізми державного управління; 25.00.03 - державна служба; 25.00.04 - місцеве самоврядування). В процесі складання іспитів аспіранти і здобувачі виявили високий рівень знань із зазначених дисциплін, зокрема, науки державного управління.Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©