Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ІНСТИТУТІ

       За ініціативою директора Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України Іжі М.М., відповідно до Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 614, розроблено та затверджено рішенням Вченої ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України Концепцію запровадження системи управління якістю (далі СУЯ) в Інституті та план робіт з її реалізації.
       Згідно з планом робіт (рішення Вченої ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України від 11 жовтня 2007 р., протокол № 111/8) в Інституті здійснюються наступні заходи:
       1) 13 і 14 жовтня 2008 року заступник керівника робочої групи з впровадження в Інституті системи управління якістю брав участь у науково-практичному семінарі "Система управління якістю за міжнародними стандартами ISO серії 9000 у ВНЗ" на базі Української асоціації якості. За результатами обговорення з керівництвом цієї асоціації актуальних питань запровадження СУЯ в Інституті підписано договір з ДП "Центр систем якості "Приріст-Система" ТОВ "Компанія професіоналів з якості "Системи" про надання інформаційно-консалтингових послуг з удосконалення системи управління в Інституті;
       2) з метою підготовки внутрішніх аудиторів для організації в Інституті процесу запровадження системи управління якістю відповідно до вимог національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2001 з 13 по 16 листопада 2008 року відбулося навчання 22 працівників інституту (у тому числі і керівництва) за модулем "Системи управління якістю та внутрішній аудит (ISO 9001:2001)". Семінар проводили викладачі Української асоціації якості - Кабаков Юрій Борисович (заступник директора ДП "Центр систем якості "Приріст-система") та Береговенко Олександр Юрійович (директор Органу сертифікації "Прирост"). За результатами навчання працівники отримали свідоцтво і завдання на курсову роботу, після успішного захисту якої буде отримано диплом "Внутрішнього аудитора";
       3) з 20 листопада по 20 грудня 2008 року в Інституті буде проведено низку заходів із запровадження системи управління якістю (рішення Вченої ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України 13 листопада 2008 р., протокол № 122/9-2):
       - обстеження діяльності основних структурних підрозділів Інституту на предмет відповідності вимогам стандарту ISO 9001:2000 та надання рекомендацій щодо усунення основних виявлених невідповідностей;
       - визначення структури процесів системи управління та розподіл відповідальності за ці процеси;
       - визначення структури послуг, що надаються споживачам, та зобов'язань щодо якості цих послуг;
       - розробка структури документації системи управління та проекту Настанови з якості.

       Керівник робочої групи з впровадження в Інституті системи управління якістю - М.М. Іжа.
       Головний уповноважений з питань системи управління якістю в Інституті - А.Г. Ахламов.
       Відповідальний за організацію заходів із запровадження системи управління якістю в Інституті - Ю.В. Тихонов.
       Заступник керівника робочої групи - Т.М. Безверхнюк.