Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту
з 11 по 12 вересня 2007 року відбувся науково-методичний семінар
"Модернізація системи професійного навчання державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування: досвід та перспективи впровадження"

        З метою обговорення питань модернізації системи безперервного професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, координації діяльності навчальних закладів півдня України, що займаються професійним навчанням державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та структурних підрозділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з кадрових питань, в процесі удосконалення системи постійного професійного навчання, науково - методичної співпраці ОРІДУ НАДУ при Президентові України з обласними центрами підвищення кваліфікації кадрів, органами державної влади і місцевого самоврядування щодо впровадження системи постійного професійного навчання в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в період з 11 по 12 вересня 2007 року відбувся науково-методичний семінар "Модернізація системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: досвід та перспективи впровадження"
        Перший день науково - методичного семінару розпочався виступом директора Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кандидата економічних наук Іжі М.М. Учасників семінару привітав заступник голови - керівник апарату Одеської обласної державної адміністрації Сокиран В.А.

        З великою зацікавленістю учасники семінару заслухали доповіді:
        Чемериса Анатолія Олексійовича, віце-президента Національної академії державного управління при Президентові України про демократичне врядування, нові цикли професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
        Іжі М.М - з досвіду модернізації професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в ОРІДУ НАДУ при Президентові України;
        Коваля О. А.- заступника Начальника Головного управління державної служби України про проблеми та перспективи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

        Під час роботи семінару перед працівниками кадрових служб, апаратів облдержадміністрацій, обласних рад, Верховної Ради та Ради Міністрів АР Крим виступили:

  • Якубовський О.П. - завідувач кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України про нові вимоги щодо організації навчального процесу;
  • Фурман С.К. - начальник навчально - методичного відділу ОРІДУ НАДУ при Президентові України про досвід організації навчального процесу в ОРІДУ НАДУ при Президентові України відповідно до вимог модернізації системи професійного навчання державних службовців;
  • Пашиніна Т.С. - директор Вінницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій про підготовку нової генерації управлінських кадрів у Вінницькому ЦПКК;
  • Хаджирадєва С.К. - професор кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України про сучасні світові стратегії організації професійного навчання державних службовців.;
  • Яворська О.І. - заступник начальника управління державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області про впровадження системи управління якістю ISO 9001 - 2000 в органах виконавчої влади.

        Завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України Свірін М.Г. поінформував учасників семінару про професійно-кваліфікаційні стандарти посад, стан та розвиток в умовах модернізації системи навчання державних службовців;
        Професор кафедри держаного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України Пахомова Т.І. розкрила питання організації роботи по здійсненню кадрового аудиту у системі державної служби. Попов С.А., начальник відділу координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи ОРІДУ НАДУ при Президентові України доповів про інформаційно - аналітичний супровід діяльності органів влади;
        Начальник відділу кадрової роботи апарату Херсонської обласної державної адміністрації Саламаха М.М. розповіла про співпрацю з Одеським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України з питань підготовки державних службовців області.
        Броннікова С. А., докторант ОРІДУ НАДУ при Президентові України розповіла про перспективи "коучингу" в системі професійної підготовки державного службовця.
        Данцевич С. В., начальник відділу прийому, розподілу слухачів та зв'язків з випускниками ОРІДУ НАДУ при Президентові України поінформувала про шляхи удосконалення системи прийому та розподілу слухачів відповідно до вимог сьогодення.
        Ковалевська Т.Ю., професор кафедри української мови Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова розкрила тему про феномен впливу в новітніх навчальних комплексах.
        Питання щодо міжнародного співробітництва в роботі з навчання кадрів як фактор інтеграції України до Євросоюзу було розкрито директором Севастопольського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Клімовою Л. А.

        Другий день науково-методичного семінару розпочався виступом Давтяна С.Г., заступника директора - начальника Центру ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Він розповів про досвід роботи ЦПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України з питань модернізації системи підвищення кваліфікації кадрів.
        Білорусов С.Г., директор Херсонського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій поінформував про досвід та перспективи науково-методичного співробітництва ОРІДУ НАДУ при Президентові України та закладу, якій він очолює.
        Заступник начальника управління державної служби Головного управління державної служби України в місті Севастополі Парфенюк О. С. виступив з інформацією про підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, звернув особливу увагу на систему реалізації державної кадрової політики на регіональному рівні;

        З метою зустрічі з магістрами державного управління та їх керівниками, які працюють в органах державної влади та місцевого самоврядування, відбувся виїзд до Комінтернівського району. Під час зустрічі були обговорені проблемні питання щодо організації навчання "протягом усього життя ".

        Результатом проведеної роботи учасників науково-методичного семінару стали рекомендації щодо подальшого впровадження в практику роботи навчальних закладів, кадрових служб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування нових підходів з модернізації професійного навчання".

Фотоматеріали.