Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

З 11 по 15 лютого 2008 року
було проведено тематичний короткотерміновий семінар за темою
"Впровадження ДСТУ ISO 9001-2001 в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування"

       В Центрі підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в період з 11 по 15 лютого 2008 року було проведено тематичний короткотерміновий семінар за темою "Впровадження ДСТУ ISO 9001-2001 в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування" для заступників голів районних рад, заступників міських (міст обласного і республіканського в АР Крим значення) голів з питань діяльності виконавчих органів ради, керівників управлінь і відділів виконавчого апарату Севастопольської міської ради та кадрового резерву на ці посади.

       Навчально - тематичний план семінару був підготовлений відповідно до вимог Професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади, погодженої Головним управлінням державної служби України 20.12.2007 року, інших нормативно-правових документів, навчальних програм.

       Реалізація проголошеного курсу на європейську інтеграцію України вимагає прискорення реформування системи державного управління. Запровадження в органах виконавчої влади системи управління якістю на засадах ДСТУ ISO 9001-2001 є дієвим інструментом сприяння підвищенню ефективності діяльності органів виконавчої влади та формування позитивного іміджу влади серед громадян України, бізнесових кіл та міжнародної спільноти.

       Необхідність розроблення Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади обумовлено:

  • відсутністю єдиних для всіх органів виконавчої влади стандартів і процедур діяльності;
  • недостатньою орієнтованістю діяльності органів виконавчої влади на задоволення потреб споживачів, зокрема у сфері надання послуг;
  • низькою якістю значної кількості послуг, що надаються органами виконавчої влади;
  • потребою у здійсненні додаткових заходів щодо запобігання проявам корупції серед посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
       Головною метою використання стандарту ISO 9001 є:
  • надання споживачам впевненості у тому, що організація здатна стабільно задовольняти їх вимоги;
  • надання керівництву організації впевненості у тому, що вона здатна стабільно задовольняти вимоги споживачів;
  • надання працівникам організації впевненості у тому, що вони чітко, якісно та в повному обсязі виконують свої обов'язки та поставлені завдання.

       Демократичне суспільство стає все більш вимогливим до влади, що змушує її орієнтувати всю діяльність на людину, на задоволення її потреб і інтересів через надання якісних послуг. Сферу публічних послуг становлять послуги, що надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні.
       Запровадження публічних послуг у державному секторі вимагає від державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування вміння здійснювати аналіз політики, стратегічне планування, розроблення програм, їх управління та оцінювання.
       Потрібно побудувати систему управління якістю, яка стабільно забезпечуватиме якісний результат незалежно від нормативних, кадрових змін, змін на ринку тощо. Це означає, що вона має бути чутливою до змін і вчасно адаптуватися задля забезпечення якості свого продукту.

       Тематичний короткотерміновий семінар було розпочато лекцією на тему "Запровадження системи управління якістю в органах публічної влади", яку провела докторант кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат географічних наук, доцент Безверхнюк Тетяна Миколаївна.
       Цікаво, з презентацією у мультимедійному форматі проведено тематичну зустріч "Інформаційно-аналітичний супровід впровадження державної політики якості публічного управління", яку підготував для слухачів семінару начальник відділу координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичних досліджень ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат технічних наук, доцент - Попов Сергій Афанасійович.
       Заступник начальника управління державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області - начальник відділу з питань реалізації державної політики у сфері державної служби Яворська Олена Іванівна провела зі слухачами тематичну зустріч з питань щодо підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади завдяки реалізації системи управління якістю.
       Тематична зустріч з питань впровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади, яку провів заступник генерального директора Державного підприємства "Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації" - Голомовзий Євген Миколайович викликала зацікавленість серед слухачів.
       З інформацією щодо втілення ДСТУ ISO 9001-2001 та про модель системи управління якістю в виконавчих органах Одеської міської ради виступив перед слухачами тематичного короткотермінового семінару професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління, доцент - Саханенко Сергій Єгорович.
       Тема впровадження системи управління якістю в органах публічної влади також була також обговорена на лекції професора кафедри державного управління і місцевого самоврядування, доктора наук з державного управління, доцента - Пахомової Тетяни Іванівни.
       Про механізми побудови ефективної системи менеджменту якості в органах публічної влади розповів у своїй лекції слухачам завідувач кафедрою інформаційних технологій та систем управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат економічних наук, доцент - Логвінов Валерій Григорович.
       Змістовною була лекція за темою "Фінансовий менеджмент як фактор підвищення якості управління", яку провів доцент кафедри менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат економічних наук, доцент - Ісайко Володимир Андрійович.
       За оцінкою слухачів, цікаво та змістовно проходила зустріч з доцентом кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидатом філософських наук, доцентом - Оганісяном Михайлом Сергійовичем, який провів лекцію за темою "Етика публічного управління".
       Про регулювання правових відносин посадових осіб органів публічної влади розповіла слухачам в ході практичного заняття старший викладач кафедри права і законотворчого процесу - Долгіх Наталія Прокопівна.

       Цікаво і динамічно були проведені тренінги:

  • "Підвищення результативності праці керівника" доцента кафедри державного управління і місцевого самоврядування, кандидата політичних наук, доцента Крупника Андрія Семеновича;
  • "Система правил українського ділового стилю" начальника методичного відділу Центру підвищення кваліфікації кадрів, старшого викладача кафедри української та іноземних мов Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України Шматовалентко Людмили Сергіївни.

       В рамках проведення тематичного короткотермінового семінару було організовано і проведено міжрегіональну відеоконференцію за темою "З досвіду впровадження ДСТУ ISO 9001-2001 в органах публічної влади Луганської та Одеської областей". У проведенні відео-конференції брали участь представники органів місцевого самоврядування Одеської, Миколаївської, Вінницької, Херсонської областей, Автономної Республіки Крим, м. Севастополь з боку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України та керівники органів місцевого самоврядування Луганської області з боку Луганського центру післядипломної освіти.
       У зазначеному заході взяли участь представники управлінь державної служби Головного управління державної служби України в Одеській і Луганській областях, працівники Держаного підприємства "Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації", Державного підприємства "Луганськстандартметрологія", представники Одеської, Алчевської, Рубіжанської міських рад, які розповідали про досвід впровадження системи управління якістю в органах публічної влади. Модераторами у проведені міжрегіональної відео-конференції виступили заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України - Степан Гургенович Давтян та директор Луганського центру післядипломної освіти - Геннадій Володимирович Чуніхін.
       В ході проведення міжрегіональної відеоконференції слухачі Центру підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України і Луганського центру післядипломної освіти могли спілкуватися, задавати питання доповідачам, ділитися досвідом впровадження системи управління якістю в органах публічної влади.
       Підведенням підсумків навчального процесу тематичного семінару було проведення тестування зі слухачами і видача сертифікатів за результатами навчання та методичних матеріалів у електронному вигляді на дисках.
       Всі слухачі семінару були ознайомлені з умовами вступу до Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

       На прохання слухачів працівники навчально-організаційного відділу Центру ПКК організували екскурсію по місту Одеса та відвідування Одеського національного оперного театру у вільний від навчального процесу час.

Фотоматеріали.