Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту
12 листопада 2009 року в інституті відбулася презентація
навчального посібника "Державне управління: основи теорії, історія і практика" авторів В.Д. Бакуменка, П.І. Надолішнього, М.М. Іжі, Г.І. Арабаджи

       У заходу прийняли участь члени вченої ради інституту та керівники структурних підрозділів.
       Відкрив презентацію директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України Іжа Микола Михайлович. Арабаджи Георгій Іванович, заступник голови Одеської обласної ради, кандидат економічних наук, доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук висловив власні враження від роботи авторського колективу та побажав науковцям інституту подальших творчих натхнень.
       Професор кафедри державного управлення і місцевого самоврядування, доктор наук з державного управління Надолішній Петро Іванович розповів присутнім про етапи написання навчального посібника та його зміст.
       У посібнику викладено базові теоретичні положення, які вперше відповідно до концепції демократичного врядування і з огляду на світові стандарти та національну традицію розкривають сутність державного управління як соціального феномену, сучасні підходи до забезпечення дієвого впливу держави на суспільні процеси, теоретико-методологічні й організаційні засади реформування державного управління і місцевого самоврядування; показано зростання ролі наукового знання на етапі інституційних реформ.
       Розраховано на слухачів та студентів системи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальностями освітнього напряму "Державне управління", слухачів системи підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування. Може бути корисним для здобувачів наукових ступенів за спеціальностями науки "Державне управління", усіх, хто переймається проблемами розбудови Української держави, утвердження України як рівноправного члена світового співтовариства.
       Видання рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, студентів вищих навчальних закладів. (Лист № 1/11-3999 від 10.06.2009 року).
       У обговорені прийняли участь завідувачі кафедр та інші присутні на презентації науковці.