Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Проведено навчання за професійною програмою з 12 по 23 листопада 2007 року
для заступників начальників відділів кадрової роботи
апаратів обласних державних адміністрацій, начальників відділів кадрової роботи
міських рад міст обласного (республіканського для АРК) значення.

       Центром підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проведено навчання за професійною програмою з 12 по 23 листопада 2007 року для заступників начальників відділів кадрової роботи апаратів обласних державних адміністрацій, начальників відділів кадрової роботи міських рад міст обласного (республіканського для АРК) значення. До навчального процесу були залучені викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України, інших вищих навчальних закладів м. Одеса, керівники структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації, Одеської і Теплодарської міських рад, Біляївської районної ради.
       За висловами слухачів, дуже пізнавальною та цікавою була лекція завідувача кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидата історичних наук, професора Якубовського О.П. "Кадрова політика держави в умовах адміністративної реформи".
       Слухачі високо оцінили лекції доцента кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидата філософських наук Оганісяна М.С., який висвітлив теми "Етика державного управління" та "Психологія управління".
       Професор кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук Гансова Е.А. розкрила в своїй лекції тему щодо соціальних орієнтирів державної політики. Слухачі зазначили, що багато практичних прикладів та порівнянь, які приводить в своїй лекції Емма Августівна, дали можливість об'єктивно оцінити реальний стан соціальної політики нашої держави.
       Значну зацікавленість слухачів викликали практичні заняття щодо правового регулювання діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які провели старший викладач кафедри права і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України Долгіх Н.П. та головний спеціаліст юридичного відділу апарату Одеської обласної державної адміністрації Чайка І.О. На цих заняттях слухачі отримали кваліфіковані відповіді на питання, які постійно виникають у роботі кадрових служб.
       Професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління Саханенко С.Є. ознайомив слухачів з організаційно-правовим механізмом публічного управління на територіальному рівні.
       Актуальну інформацію про запровадження системи управління якістю в органах публічної влади слухачі отримали під час виступу докторанта кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидата географічних наук, доцента Безверхнюк Т.М.
       Професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління Пахомова Т.І. під час практичного заняття надала слухачам науково-методичні поради щодо управління конфліктами та оцінки рівня конфліктності в організаційній системі.
       Лекції професора кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктора філософських наук Балабаєвої З.В. за темою "Політична система в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку" завжди відрізняються високим рівнем викладання навчального матеріалу та її актуальністю.
       Слухачі відзначили, що дуже важливим в роботі з документами є досконале знання української мови, тому значну практичну користь мав тренінг "Система правил українського ділового стилю", який провела Шматоваленко Л.С. - начальник методичного відділу Центру ППКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України. В процесі цього тренінгу слухачі засвоїли сучасні правила українського правопису та з'ясували деякі мовні нюанси.
       Доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук, доцент Свірін М.Г. звернув увагу слухачів на необхідність дотримання принципів політичної нейтральності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, особливо працівників кадрових служб. Слухачі підкреслили цікаве викладення теми, її актуальність та користь у роботі.
       За висловленнями слухачів, багато нового та цікавого дав тренінг професора кафедри української мови Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, доктора філологічних наук Ковалевської Т.Ю. "Засади нейролінгвістичного програмування". Цей тренінг розкрив слухачам нові аспекти спілкування та сприйняття інформації, способи запобігання та виходу з конфліктів, вирішення проблемних питань.

       Під час професійного навчання були організовані тематичні зустрічі за участю провідних фахівців органів публічної влади:

  • з Анісімовим В.І. - начальником відділу роботи із зверненнями громадян Одеської обласної державної адміністрації, який ознайомив слухачів з порядком роботи із зверненнями громадян в Одеській області;
  • з Суховою І.А. - головним спеціалістом відділу з питань проходження державної служби управління державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області, яка провела зі слухачами практичне заняття щодо запровадження локальної системи "Картка".

       В рамках курсу навчання проведено два виїзних практичних заняття та виїзний семінар-практикум.
       Так, виїзне практичне заняття в апараті Одеської обласної державної адміністрації відбулося за участю Рудікова А. В. - завідувача сектором Відділу з питань організації діяльності місцевих державних адміністрацій управління регіональної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, Сокирана В.А. - заступника голови - керівника апарату Одеської обласної державної адміністрації, Кулакова В.І. - заступника керівника апарату - начальника організаційного відділу, Федотової В.Г. - начальника відділу кадрової роботи, Тофтул В.М. - головного спеціаліста відділу кадрової роботи, Гуменюк Г.Д. - відповідального секретаря Комісії по державних нагородах України при Одеській облдержадміністрації. Рудіков А.В. розповів про основні напрямки регіональної політики з кадрових питань у південному регіоні України в цілому та в Одеській області окремо. Сокиран В.А. зупинився на типових видах порушень при призначеннях на посади державних службовців. Федотова В.Г. надала рекомендації щодо дотримання вимог законодавства у роботі кадрової служби. адміністрації. Кулаков В.І., Тофтул В.М., Гуменюк Г.Д. безпосередньо ознайомили слухачів з організацією роботи у відповідних відділах Одеської обласної державної адміністрації, відповіли на запитання слухачів.
       Виїзне практичне заняття проведено і в Одеській міській раді. Про роботу з кадрами в Департаменті організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю Одеської міської ради розповіли слухачам Шейко Н.В. - директор Департаменту, Мамалюк В.В. - начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування, його заступник - Атаманюк В.М., головні спеціалісти - Данькевич В.І., Паршикова Т.І., Слівінський А.Р.
       Дуже цікавим, пізнавальним і корисним у роботі був виїзний семінар-практикум, який був організований за участю спеціалістів Біляївської районної державної адміністрації та Теплодарської міської ради.
       В рамках цього семінару слухачі були ознайомлені з організацією роботи у Біляївській райдержадміністрації. За їх висловами, особливої уваги заслуговує вміння заступника голови - керівника апарату Скопінцевої Н.О. організувати роботу, запровадження та застосування у роботу новітніх інформаційних технологій, що дозволило покращити роботу райдержадміністрації в цілому. Корисною також була зустріч з працівниками апарату райдержадміністрації: начальником відділу організаційно-кадрової роботи Кожухар С.А., начальником загального відділу Кіфою Г.О., начальником відділу з контролю та по роботі зі зверненнями громадян Костецькою Л.Г., начальником юридичного відділу Олексюк О.М., які розповіли слухачам про основні види документів, порядок ведення документообігу в розрізі кожного з відділів, які вони представляли, відповіли на запитання слухачів. В Теплодарській міській раді слухачі зустрілися із заступником міського голови Костроміною А.В., яка розповіла про основні напрямки соціально-економічного розвитку міста та ознайомились з роботою кадрової служби міської ради, про яку розповіла керуюча справами Літкевич Є.Г.
       Завдяки виїзним заняттям слухачі мали змогу обмінятися досвідом та взяти на озброєння передові напрацювання щодо організації роботи в Біляївській районній державній адміністрації.
       Слухачі висловили слова вдячності викладачам за змістовний, цікавий матеріал, викладений у лекціях, зазначили, що курс навчання є доцільно побудованим, збагатили свої знання на практиці під час зустрічей з працівниками органів публічної влади м. Одеса та Одеської області

Фотоматеріали.