Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

з 14 по 18 січня 2008 року було проведено тематичний короткотерміновий семінар
за темою "Комунікації в публічній адміністрації"

       В Центрі підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в період з 14 по 18 січня 2008 року було проведено тематичний короткотерміновий семінар за темою "Комунікації в публічній адміністрації" для заступників начальників управлінь внутрішньої політики, у справах преси та інформації, відділів зв'язків зі ЗМІ, керівників структурних підрозділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, міністерств АР Крим та кадрового резерву на ці посади.
       Навчально - тематичний план семінару був підготовлений відповідно до вимог Професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади, погодженої Головним управлінням державної служби України 20.12.2007 року, інших нормативно-правових документів, навчальних програм.
       Реалізація проголошеного курсу на європейську інтеграцію України вимагає прискорення реформування системи державного управління. Запровадження в органах виконавчої влади системи управління якістю на засадах ДСТУ ISO 9001-2001 є дієвим інструментом сприяння підвищенню ефективності діяльності органів виконавчої влади та формування позитивного іміджу влади серед громадян України, бізнесових кіл та міжнародної спільноти. Запровадження інституту публічних послуг є основним способом реалізації державними службовцями завдань і функцій держави у межах своєї компетенції.
       Демократичне суспільство стає все більш вимогливим до влади, що змушує її орієнтувати всю діяльність на людину, на задоволення її потреб і інтересів через надання якісних послуг. Сферу публічних послуг становлять послуги, що надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні.
       Однією з передумов сталого демократичного розвитку суспільства є інформаційна відкритість органів державної влади. Саме прозорість дій влади є головною запорукою здійснення ефективної політики, уможливлення громадського контролю, зміцнення довіри до себе з боку людей. У всіх демократичних країнах влада зобов'язана виконувати чіткі процедури інформування громадян про свою діяльність і використовувати механізми залучення громадськості до формування державної політики та до оцінювання якості її реалізації.
       Основним завданням підрозділів зв'язків із громадськістю є створення позитивної репутації (позитивного іміджу), доброзичливого ставлення громадськості до державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх керівництва та співробітників.
       Запровадження публічних послуг у державному секторі вимагає від державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування вміння здійснювати аналіз політики, стратегічне планування, розроблення програм, їх управління та оцінювання.

       В тематичному короткотерміновому семінарі за темою "Комунікації в публічній адміністрації" взяли участь викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України та практики - керівники структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації та Одеської міської ради.
       Семінар розпочав роботу з круглого столу за темою "Зв'язки з громадськістю в діяльності органу публічної влади", в якому взяли участь Абрамова Є.Г. - заступник начальника управління житлово-комунального та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради, Сидоренко А.Л. - голова органу самоорганізації населення "Жеваховський", керівник молодіжної громадської організації, заступник голови Одеської міської асоціації органів самоорганізації населення. Модератором виступив Крупник А.С. - доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук. В ході роботи круглого столу обговорювались питання діяльності органів публічної влади, здійснення взаємозв'язку між ними та громадськістю шляхом висвітлення у засобах масової інформації.
       Заступник директора-начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України - Давтян С.Г. під час проведеної тематичної зустрічі поінформував слухачів про існуючі проблеми регламентування діяльності органів публічної влади, надав конкретні поради щодо прийняття управлінських рішень з урахуванням регламентів діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.
       Враховуючи участь у семінарі і державних службовців, і посадових осіб місцевого самоврядування, велику зацікавленість викликала тема взаємовідносин між органами державної влади та органами місцевого самоврядування в процесі адміністративно-територіального реформування, яку освітив професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління Саханенко С.Є.

       Слухачі відзначили, що значну практичну користь мали тренінги, які провели:

  • начальник методичного відділу Центру ППКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України Шматоваленко Л.С. за темою "Система правил українського ділового стилю";
  • докторант кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат філологічних наук Бронікова С.А. за темою "Ефективна комунікація, як умова реалізації державної стратегії управління".

       Позитивні відгуки слухачів викликало і практичне заняття за темою "Управління комунікативними проектами", яке провела зі слухачами професор кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат психологічних наук Драгомирецька Н.М.

       Слухачі окремо відзначили виступи викладачів:

  • доцента кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат філософських наук, доцента Оганісяна М.С., який висвітлив цікаву і актуальну тему "Етика державного управління";
  • докторанта кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидата політичних наук, доцента Крупника А.С., який провів зі слухачами тренінг "Управлінські рішення: технологія прийняття і впровадження".

       Професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління Пахомова Т.І. провела лекцію "Інструменти менеджменту якості в органах місцевої влади", на якій обговорила питання впровадження ДСТУ ISO 9001-2001 в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.
       За оцінкою слухачів цікавою, змістовною і корисною була зустріч з працівниками Одеської міської ради у рамках проведення виїзного практичного заняття в Одеській міській раді, де обговорювалися питання особливостей взаємовідносин Одеської міської ради з громадськими організаціями та мешканцями міста Одеси, у якій взяли участь і поділилися досвідом роботи Поддубна Л.А. - директор департаменту роботи з питань звернень громадян Одеської міської ради, Варичева О.Г. - заступник начальника управління інформації Одеської міської ради, Кузнецова Т.Ю. - заступник начальника управління внутрішньої політики Одеської міської ради.
       Начальник управління внутрішньої політики Одеської обласної державної адміністрації Гілко В.І. разом з професором кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктором філософських наук Гансовою Е.А. провели круглий стіл, в ході якого активну участь брали всі слухачі вищезазначеної категорії посад.
       Актуальні питання щодо висвітлення роботи органів публічної влади у друкованих та електронних засобах масової інформації були розглянуті під час тематичної зустрічі слухачів з генеральним директором Одеської обласної державної телерадіокомпанії - Матюх О.В. і головним редактором газети "Одеські вісті", заслуженим журналістом України, членом спілки письменників Болгарії, доцентом кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидатом політичних наук - Нєновим І.Г.
       Всі слухачі були ознайомлені з умовами вступу до Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.

Фотоматеріали.