Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

В рамках заходів до Дня науки

       В рамках заходів до Дня науки в Інституті відбулися науково-методологічний семінар "Школа майбутнього науковця ОРІДУ НАДУ при Президентові України" та круглий стіл "Концепція демократичного врядування: сутність, принципи та перспективи реалізації".
       В ході роботи семінару (14.05.08 р.) були висвітлені проблематика досліджень Інституту та основні здобутки, що опубліковані в фахових виданнях. Розглядалися форми участі слухачів у науковій роботі Інституту, особливості підготовки дисертаційних досліджень. В семінарі взяли участь керівники факультету державного управління та наукових підрозділів Інституту.
       В ході роботи круглого столу ( 15.05.08 р.) зацікавлено обговорювалося змістовне наповнення категорії "демократичне врядування" та його розуміння в розвинених країнах світу. В дискусії взяли участь науковці та викладачі, аспіранти та докторанти. В ролі координатора виступив к. політ. н., доцент Свірін М.Г.
       15.05.08 р. відбулася виставка наукових видань "Сучасні досягнення в галузі науки "Державне управління", на якій були широко представлені друковані видання сучасних вітчизняних і зарубіжних науковців по даній тематиці.

Фотоматеріали.