Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту
14 вересня 2007 року проведено науково-практичний семінар за темою
"Система управління якістю як засіб підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування"

        В Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 14 вересня 2007 року було проведено науково-практичний семінар за темою "Система управління якістю як засіб підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування" для керівного складу Одеської міської ради.
        Семінар було підготовлено кафедрою державного управління та місцевого самоврядування і відділом координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи ОРІДУ НАДУ при Президентові України на замовлення Одеської міської ради в рамках договору про співробітництво.
        З вітальним словом до учасників семінару виступив директор Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Іжа М.М, який концептуально висвітлив актуальні питання реалізації державної політики якості та наголосив на тому, що на теперішній час започаткована робота над проектом Концепції запровадження системи управління якістю і в Одеському регіональному інституті державного управління.
        Модератором семінару був професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України Саханенко С.Є.
        В роботі семінару взяв участь секретар Одеської міської ради Прокопенко О.А., який сконцентрував увагу учасників семінару на Концепції впровадження у виконавчих органах та комунальних підприємствах Одеської міської ради систем управління якістю. Він, як керівник робочої групи з розробки цієї Концепції відмітив, що в її розробці взяли участь науковці Одеського регіонального інституту державного управління: професор Саханенко С.Є., та доценти Приходченко Л.Л., Безверхнюк Т.М.
        Проблемні питання впровадження системи управління якістю висвітлив начальник відділу регуляторної політики юридичного управління Одеської міської ради Бурдін Д.Р.
        Про особливості впровадження менеджменту якості в діяльність органів місцевого самоврядування розповів заступник генерального директора ДП "Одесастандартметрологія" Голомовзий Є.М.
        У виступі заступника начальника управління державної служби Головдержслужби України в Одеській області - начальника відділу з питань реалізації державної політики у сфері державної служби Яворської О.І. було проінформовано про вітчизняний досвід впровадженням системи управління якістю в органах виконавчої влади.
        Зацікавленість викликала інформація професора кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України Пахомової Т.І. про зарубіжний досвід впровадження менеджменту якості в органах муніципального управління. Потрібно відзначити, що вона у своїх публікаціях ще 5 років тому проаналізувала світовий та вітчизняний досвід впровадження систем управління якістю в діяльності органів влади. Зокрема, визначила метод бенчмаркінгу в системі державної служби як інструмент підвищення якості її функціонування і розвитку. Зазначеній тематиці присвячено один із розділів докторської дисертації Пахомової Т.І.
        Про процесний підхід як концептуальну основу системи управління якістю розповіла доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України доцент Безверхнюк Т.М. Доцент цієї ж кафедри Приходченко Л.Л. у своєму виступі розкрила поняття "ефективності" діяльності організації.
        Під час виступу завідувача кафедрою управління проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України Анріанова В.В. учасники семінару ознайомились з загальною характеристикою систем управління якістю. Завідувач кафедри інформаційних технологій та систем управління Логвинов В.Г. більш детально зупинився на механізмах побудови ефективної системи менеджменту якості саме в органах місцевого самоврядування
        З оглядом інформаційних джерел стосовно впровадження систем управління якістю ознайомив присутніх начальник відділу координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи ОРІДУ НАДУ при Президентові України Попов С.А.
        Під час роботи семінару було проведено опитування його учасників з метою вдосконалення подальших заходів щодо впровадження системи управління якістю в органах місцевого самоврядування.
        Підсумовуючи роботу семінару її учасники дійшли висновку, що в Одеському регіональному інституті державного управління накопичено достатній досвід з надання інформаційних та консультативно-методичних послуг, які можуть бути використані під час впровадження систем управління якості в органах місцевої влади.
        Директор Інституту Іжа М.М. відмітив, що проведення цього семінару дозволить більш поглиблено пізнати філософію якості та позитивно вплине на формування та реалізацію політики якості в Одесі, яка повинна бути орієнтована на споживача при високій зацікавленості працівників органів влади та його керівництва.

Фотоматеріали.