Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту
16 вересня 2009 року в Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України відбулось засідання Науково-методичної ради( НМР).


        В процесі засідання були розглянути наступні питання: про роботу НМР у 2008-2009 н.р. та затвердження персонального складу і плану роботи на новий навчальний рік; про структуру, зміст та методику екзаменаційних білетів до державного екзамену за спеціальністю "Державне управління"; про затвердження питань до ДЕК для слухачів заочної форми навчання спеціальності "Державне управління" та денної і заочної форм навчання спеціальності "Управління проектами"; про порядок оцінювання підсумків поточного контролю модулів з різною кількістю кредитів.
        З аналізом роботи попереднього складу НМР виступив перший заступник директора інституту А.Г.Ахламов.
        Було затверджено методику оцінювання поточного контролю з різною кількістю кредитів у межах одної дисципліни з урахуванням коефіцієнту.
        Рекомендовано до друку представлені кафедрами матеріали для методичного забезпечення навчального процесу.