Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

        16 червня 2009 року відбулось розширене засідання кафедри державного управління і місцевого самоврядування з попереднього розгляду дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління "Ресурсна модель регіонального управління: технологія та механізми" докторанта третього року навчання кафедри державного управління і місцевого самоврядування Безверхнюк Тетяни Миколаївни, науковий консультант Пойченко А.М. д.політ.н., професор, професор кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
        Експертами дисертаційного дослідження були: Балабаєва З.В. д.філос.н., професор, професор кафедри філософських та соціально-політичних наук; Ахламов А.Г. д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної та фінансової політики; Саханенко С.Є. д.держ.упр., доцент, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування.
        Представлені результати дисертаційного дослідження щодо ресурсної моделі регіонального управління активно обговорювалися присутніми на засіданні кафедри провідними науковцями кафедр державного управління і місцевого самоврядування, менеджменту організацій, філософських та соціально-політичних наук, економічної та фінансової політики, інформаційних технологій та систем управління, права і законотворчого процесу.
        За результатами проведення розширеного засідання кафедри державного управління і місцевого самоврядування було вирішено рекомендувати дисертаційне дослідження Безверхнюк Т.М. "Ресурсна модель регіонального управління: технологія та механізми" до подальшого розгляду та захисту у спеціалізованій вченій раді Гуманітарного університету "Запорізький інститут державного і муніципального управління" м. Запоріжжя.
Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©