Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту
з 17 по 21 вересня 2007 року проведено тематичний короткотерміновий семінар за темою
"Зв'язки з громадськістю в системі діяльності органу публічної влади"

        В Центрі підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в період з 17 по 21 вересня 2007 року для керівників структурних підрозділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування південного регіону України, міністерств АР Крим проведено тематичний короткотерміновий семінар за темою "Зв'язки з громадськістю в системі діяльності органу публічної влади".
        Навчально - тематичний план семінару був підготовлений відповідно до вимог рішення Вченої ради від 11 січня 2007 року № 104/1-4 "Про роботу Центру ПКК інституту щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у 2006 році та задачі на 2007 рік", інших нормативно-правових документів, навчальних програм та пропозицій управління внутрішньої політики Одеської міської ради.
        В тематичному короткотерміновому семінарі взяли участь:

  • директор Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат економічних наук Іжа М.М. Він ознайомив слухачів з системою модернізації навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, окреслив основні проблеми існуючої системи навчання та шляхи їх вирішення у процесі запровадження Дорожньої карти модернізації загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;
  • заступник директора - начальник Центру ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України, магістр державного управління Давтян С.Г., який розкрив тему про структурно-функціональні моделі державної виконавчої влади на регіональному рівні;
  • професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління Надолішній П.І., який виступив з лекцією "Ефективність державно-управлінської діяльності", розкривши особливості державно-управлінської діяльності, сутність та підходи до оцінювання її ефективності, висвітлив основні фактори забезпечення ефективності державно-управлінської діяльності.

        Особливу зацікавленість викликала тема щодо управління конфліктами та оцінки рівня конфліктності в організаційній системі, яку висвітлила професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління Пахомова Т.І.
        З лекцією про політичну нейтральність державної служби виступив завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук, доцент Свірін М.Г.
        Теоретичні основи управління в лекції "Філософія управління" розкрила професор кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат філософських наук Росколотько І.Л.
        Під час виступу докторанта кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидата географічних наук, доцента Безверхнюк Т.М. слухачі отримали інформацію про запровадження системи управління якістю в органах публічної влади.
        Як дуже корисний оцінили слухачі матеріал про політичну систему в Україні, її сучасний стан та перспективи розвитку, з яким виступила професор кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук Балабаєва З.В.
        Тренінг "Участь громадськості у системі прийняття державно-управлінських рішень" провів із слухачами доцент, докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук; директор Одеського суспільного інституту соціальних технологій, заступник голови Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення Крупник А.С.
        Актуальну тему "Етика державного управління" висвітлив доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат філософських наук Оганісян М.С.
        Докторант ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат філологічних наук Бронікова С.А. провела тренінг "Ефективна комунікація, як умова реалізації державної стратегії управління". Слухачі відзначили, що саме такий тренінг сприятиме більш ефективному спілкуванню та отриманню кращих результатів у досягненні цілей.
        Про соціальні орієнтири сучасної державної політики розповіла слухачам Гансова Е.А. - професор кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук.
        Практичні заняття щодо розвитку професійної лексики та сучасних змін в українському правописі провела зі слухачами начальник методичного відділу Центру ППКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України Шматоваленко Л.С.
        Враховуючи участь у семінарі і державних службовців, і посадових осіб місцевого самоврядування, велику зацікавленість викликала тема взаємовідносин між органами державної влади та органами місцевого самоврядування в процесі адміністративно-територіального реформування, яку освітив професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління Саханенко С.Є.
        Під час семінару було проведено два "круглих столи". Так, круглий стіл за темою "Роль і місце громадських організацій у політичній діяльності держави" відбувся за участю начальника управління внутрішньої політики Одеської обласної державної адміністрації Гілко В.І., яка розповіла про співробітництво з громадськими організаціями Одеської області. У круглому столі взяли участь: начальник ЦПКК - Давтян С.Г., а також Крупник А.С. і Оганісян М.С. - одні з найкращих професіоналів у сфері спілкування з громадськістю.
        У круглому столі "Зв'язки з громадськістю в системі діяльності органу публічної влади" відбувся обмін досвідом роботи слухачів. Модератором круглого столу виступив Давтян С.Г. В обговоренні проблем налагодження зв'язків між громадськістю і представниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування взяли участь Нєнов І.Г. - головний редактор газети "Одеські вісті", заслужений журналіст України, член спілки письменників Болгарії, кандидат політичних наук, доцент і Фролов В.В. - депутат Миколаївської обласної ради, член комісії з питань роботи з громадськими об'єднаннями, засобами масової інформації та зв'язків з органами місцевого самоврядування.
        Під час проведення семінару окремі слухачі висловили бажання навчатися у Одеському регіональному інституті державного управління при Президентові України. Начальник навчально-організаційного відділу Центру ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України Привалова Н.В. поінформувала слухачів семінару про умови вступу до Інституту

Фотогалерея додається.