Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

В Центрі ПКК в період з 18 по 22 травня 2009 року проведено навчання осіб,
які зараховані до кадрового резерву на посади ІV категорії за програмою семінару
"Організаційно-правовий механізми державного управління на місцевому рівні"

       Відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади з 18 по 22 травня 2009 року в Центрі підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Центр) проводився тематичний короткотерміновий семінар для осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади ІV категорії за темою: "Організаційно-правові механізми державного управління на місцевому рівні".
       Програма тематичного короткотермінового семінару була розроблена відповідно до вимог Професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади, з урахуванням пропозицій кафедр державного управління і місцевого самоврядування, економічної та фінансової політики, філософських та соціально-політичних наук, права і законотворчого процесу, європейської інтеграції та інших нормативно-правових документів.
       При плані 30 осіб на семінар прибуло 56 осіб, що становить 187%, а саме: з Автономної Республіки Крим - 10 осіб (143%), з Вінницької області - 7 осіб (140%), з Миколаївської області - 4 особи (80%), з Одеської області - 30 осіб (429%), з Херсонської області - 3 особи (60%), з м. Севастополь - 2 особи (200%).

       Відповідно до затвердженого навчально-тематичного плану семінару в період навчання викладачами Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України були проведені лекції з актуальних питань, а саме:

 • "Система державного управління в Україні" професора кафедри державного управління і місцевого самоврядування, доктора наук з державного управління, заслуженого працівника освіти України Надолішнього Петра Івановича;
 • "Сутність соціальної державної політики" професора кафедри філософських та соціально-політичних наук, доктора філософських наук Гансової Емми Августівни;
 • "Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу" завідувача кафедри менеджменту організацій, кандидата економічних наук, доцента Красностанової Наталії Едуардівни;
 • "Інформаційні технології" начальника управління інформаційно-телекомунікаційних технологій, кандидата фізико-математичних наук Пігарєва Юрія Борисовича;
 • "Політична система: зміст, функції, структура. Становлення та розвиток політичної системи в Україні" професора кафедри філософських ті соціально-політичних наук, доктора філософських наук Балабаєвої Зінаїди Василівни".

       Цікаво, на високому професійному рівні було проведено низку тематичних зустрічей викладачів інституту з слухачами зазначеного семінару, а саме:
 • "Концептуальні засади національної безпеки України" доцента кафедри європейської інтеграції, кандидата політичних наук Кривоцюка Петра Степановича;
 • "Науково-технічний прогрес та інноваційна модель розвитку економіки України" доцента кафедри менеджменту організацій, кандидата економічних наук Ісайко Володимира Андрійовича;
 • "Економічні функції держави" професора кафедри економічної та фінансової політики, кандидата економічних наук, доцента Козинського Сергія Михайловича.

       В ході навчального семінару працівниками Центру ПКК і викладачами інституту було організовано і проведено "круглі столи" з актуальних питань державного управління:
 • "Організаційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні" за участю директора ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидата економічних наук, доцента Іжі Миколи Михайловича, заступника директора - начальника Центру підвищення кваліфікації кадрів, кандидата наук з державного управління Давтяна Степана Гургеновича, професора кафедри державного управління і місцевого самоврядування, доктора наук з державного управління Саханенко Сергія Єгоровича;
 • "Державна служба: принципи та ознаки" за участю заступника директора - начальника Центру підвищення кваліфікації кадрів, кандидата наук з державного управління Давтяна Степана Гургеновича, завідувача кафедри державного управління і місцевого самоврядування, доктора наук з державного управління Пахомової Тетяни Іванівни; професора кафедри державного управління і місцевого самоврядування, кандидата політичних наук Свіріна Михайла Геннадійовича, завідувача кафедри філософських та соціально-політичних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України Якубовського Олексія Петровича;
 • "Державна політика європейської інтеграція України" за участю заступника директора з наукової роботи, завідувача кафедри європейської інтеграції, кандидата історичних наук, доцента, заслуженого працівника освіти України Кривцової Валентини Михайлівни, доцента кафедри української та іноземних мов, кандидата філологічних наук Бронікової Світлани Анатоліївни, доцента кафедри європейської інтеграції, кандидата військових наук, старшого наукового співробітника Остапенко Олександра Анатолійовича;
 • "Правове забезпечення державного управління" за участю заступника директора - начальника Центру підвищення кваліфікації кадрів, кандидата наук з державного управління Давтяна Степана Гургеновича, завідувача кафедри права і законотворчого процесу, кандидата юридичних наук, доцента Марущака Володимира Петровича, старшого викладача кафедри права і законотворчого процесу, третейського судді постійно діючого третейського суду при ВГО "Третейська ініціатива", експерта-Дорадника з юридичних питань Долгіх Наталії Прокопівни.
       Питання щодо державних фінансів і бюджетного процесу було розглянуто в ході круглого столу за участю викладачів кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові України Голинської Олесі Володимирівни старшого викладача кафедри, Ковальова Георгія Івановича доцента кафедри, кандидата економічних наук, Козинського Сергія Михайловича професора кафедри, кандидата економічних наук, доцента.
       Багато цікавого та корисного для використання в роботі було обговорено в ході круглого столу "Етичні аспекти державного управління", який провели зі слухачами семінару доцент кафедри української та іноземних мов, кандидат філологічних наук Бронікова Світлана Анатоліївна і доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, кандидат філософських наук Оганісян Михайло Сергійович.
       За результатами навчання слухачі даного семінару у своїх анкетах зазначили високий рівень методичного, технічного забезпечення процесу викладання в Центрі ПКК, а також актуальність тематики занять.
       В останній день тематичного короткотермінового семінару, відповідно до розкладу занять, було проведено екзамен у формі тестування. До тесту увійшли питання, надані викладачами, задіяними у семінарі. Всі слухачі успішно склали іспит: з оцінкою "А" (за Європейською кредитною трансферною системою - ("відмінно") - 2 слухачів, з оцінкою "В" ("дуже добре") - 16 слухачів, з оцінкою "С" ("добре") - 24 слухача, з оцінкою "D" ("задовільно") - 11 слухачів, з оцінкою "Е" ("достатньо") - 3 слухача.
       По завершенні навчання слухачі отримали сертифікати та методичні матеріали у електронному вигляді на компакт-дисках.Фотогалерея додається.

Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©