Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Короткотерміновий тематичний семінар "Організаційно-правові механізми діяльності органів місцевого самоврядування".


    В Центрі підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в період з 14 по 18 квітня 2008 року було проведено тематичний короткотерміновий семінар "Організаційно-правові механізми діяльності органів місцевого самоврядування" для сільських, селищних, міських (міст районного значення) голів.
    Програма короткотермінового тематичного семінару була розроблена відповідно до вимог Професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади, погодженої Головним управлінням державної служби України 20.12. 2007 року, інших нормативно-правових документів, навчальних програм.
   
    Демократичне суспільство стає все більш вимогливим до влади, що змушує її орієнтувати всю діяльність на людину, на задоволення її потреб і інтересів через надання якісних послуг. Сферу публічних послуг становлять послуги, що надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні.
    Лідер у рамках місцевого самоврядування є особою, якій місцеве співтовариство довіряє прийняття рішень, найбільш значимих з погляду загальноміських інтересів. Це головна сторона лідерства, у якій розкривається здатність лідера об'єднувати територіальну громаду для досягнення загальної мети, регулювати цілий ряд взаємовідносин у ній, відстоювати загальноміські інтереси перед іншими територіальними колективами і державою, кардинально впливати на формування загальних цінностей. Існує ряд передумов і підстав, що обумовлюють необхідність існування спеціального апарату управління в рамках місцевого самоврядування, головним завданням якого є поточне й оперативне керівництво місцевим розвитком, виконання спеціалізованих управлінських функцій. Структура виконавчих органів сільських, селищних та міських рад становить собою складну організаційно-функціональну єдність. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села, селища, міста, очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях.
    В тематичному короткотерміновому семінарі взяли участь 73 особи з південного регіону України з яких семеро представники Автономної Республіки Крим, п'ять - з Вінницької області, двадцять один - з Миколаївської області, двадцять сім - з Одеської області, тринадцять - з Херсонської області.
    Відповідно до розкладу занять 14 квітня відбулось відкриття тематичного семінару, яке провів зі слухачами заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України Степан Гургенович Давтян. Під час відкриття семінару слухачів було поінформовано про правила внутрішнього розпорядку Інституту, права та обов'язки слухачів Центру ПКК.
    В ході тематичного короткотермінового семінару було проведено ряд лекцій з актуальних тем щодо проблем сьогодення в органах місцевого самоврядування, які провели зі слухачами викладачі кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, а саме:
    - "Місцеве самоврядування: принципи, структура, компетенція", яку провів професор кафедри, доктор наук з державного управління - Сергій Єгорович Саханенко;
    - "Етика публічного управління", яку провів зі слухачами доцент кафедри, кандидат філософських наук - Михайло Сергійович Оганісян.
    Корисними для подальшого використання в роботі були такі тренінги:
    - "Підвищення результативності праці керівника", який провів зі слухачами доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, кандидат політичних наук - Андрій Семенович Крупник;
    - "Система правил українського ділового стилю", який провела начальник методичного відділу Центру ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України, старший викладач кафедри української та іноземних мов - Людмила Сергіївна Шматоваленко.
    Під час проведення практичного заняття "Ефективна комунікація як умова реалізації державної стратегії управління" доцент кафедри української та іноземних мов Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат філологічних наук - Світлана Анатоліївна Бронікова розповідала слухачам про технології ефективної управлінської комунікації і алгоритми продуктивного мислення управлінця.
    Про продовольчу безпеку України розповідав слухачам тематичного семінару декан факультету державного управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук, доцент - Петро Степанович Кривоцюк.
    Про повноваження сільських, селищних, міських голів та їх роль у місцевому самоврядуванні розповів слухачам професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, доктор наук з державного управління - Сергій Єгорович Саханенко.
    Цікаво, динамічно, з обміном досвідом були проведені "круглі столи" за участю керівників і кращих працівників органів публічної влади, а саме:
    - "Муніціпальна реформа в Україні" за участю директора Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидата економічних наук - Миколи Михайловича Іжі, заступника голови Одеської обласної ради, доцента кафедри філософських та соціально-економічних наук, кандидата економічних наук - Гергія Івановича Арабаджи, заступника директора - начальника Центру ПКК ОРІДУ НАДУ - Степана Гургеновича Давтяна, завідувача кафедри державного управління і місцевого самоврядування, доктора наук з державного управління, професора - Петра Івановича Надолішнього, професора кафедри державного управління і місцевого самоврядування, доктора наук з державного управління - Сергія Єгоровича Саханенко;
    - "Питання соціально-економічного розвитку та бюджетної політики на місцевому рівні" за участю заступника начальника управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджетної політики області апарату Одеської обласної ради - начальника відділу з питань економіки - Валерія Федоровича Горячука, заступника начальника управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджетної політики області апарату Одеської обласної ради - начальника відділу з питань бюджету - Ігоря Миколайовича Усатюка, професора кафедри економічної та фінансової політики, кандидата економічних наук - Сергія Михайловича Козинського;
    - "Євроінтеграційні процеси в Україні" за участю викладачів кафедри європейської інтеграції: професора кафедри, доктора географічних наук - Володимира Олександровича Дергачова, доцента кафедри, кандидата військових наук, старшого наукового співробітника - Олександра Анатолійовича Остапенко, доцента кафедри кандидата наук з державного управління - Дмитра Вікторовича Ягунова;
    - "Про вирішення проблемних питань земельних відносин на місцевому рівні", в якому брали участь головний спеціаліст управління з питань природокористування апарату Одеської обласної ради - Світлана Леонідівна Гоштинар, заступник начальника Головного управління земельних ресурсів в Одеській області - Олександр Миколайович Лукьянов, старший викладач кафедри права і законотворчого процесу - Єлизавета Олегівна Львова.
   
    В останній день тематичного короткотермінового семінару відповідно до розкладу занять було проведено екзамен у формі тестування.
    Всі слухачі успішно склали іспит: двоє з оцінкою "С" (за Європейською кредитною трансферною системою), вісімнадцять слухачів з оцінкою "D", п'ятдесят чотири слухачі з оцінкою "Е".
   
    Підведенням підсумків навчального процесу тематичного семінару було проведення аналізу тестування зі слухачами і видача сертифікатів за результатами навчання та методичних матеріалів у електронному вигляді на дисках.
    Всі слухачі семінару були ознайомлені з умовами вступу до Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
   
    На прохання слухачів працівники навчально-організаційного відділу Центру ПКК організували екскурсію по місту Одеса та відвідування Одеського національного оперного театру у вільний від навчального процесу час.
   
Фотоматеріали.

14-18 квітня 2008 року