Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Зустріч аспірантів, докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук та завідувачів кафедр з віце-президентом НАДУ


   Відділом підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів 1 вересня 2008 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в 212 аудиторії було організовано зустріч аспірантів, докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук та завідувачів кафедр з віце-президентом НАДУ при Президентові України д.політ.н., старшим науковим співробітником Сьоміним Сергієм Валерійовичем. В ході зустрічі віце-президент поінформував присутніх про вимоги до підготовки та захисту кандидатських і докторських дисертацій в галузі науки державне управління, увага також була приділена умовам вступу в аспірантуру і докторантуру НАДУ при Президентові України та її регіональних інститутів у 2008 році. Особливу зацікавленість з боку присутніх викликали питання про внесення змін та набуття чинності Законів України "Про вищу освіту", та "Про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації" і їх вплив на підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів.
   В заключному слові директор Інституту М.М. Іжа акцентував увагу на якості підготовки дисертації аспірантами і докторантами ОРІДУ НАДУ при Президентові України, можливості публікації в 12 наукових фахових виданнях Національної академії та її регіональних інститутів.

1 вересня 2008 року