Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Відповідно до графіків навчального процесу з 19 по 24 лютого 2010 року відбулася державна атестація випускників денної та вечірньої форм навчання. Склад ДЕК затверджено наказом директора інституту від 21.12.2009 р. № 144. Головами комісій у 2010 році були призначені керівники органів державної влади та місцевого самоврядування Одеської області:

Арабаджи Г.І.

к.е.н., заступник голови Одеської обласної ради

Демченко Д.М.

к.пед.н., доцент, начальник управління освіти і наукової діяльності Одеської обласної державної адміністрації

Зінченко М.А.

начальник  Одеського головного фінансового  управління Одеської обласної державної адміністрації

Китайська О.П.

директор Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради

Лапай В.С.

начальник управління охорони здоров’я та медицини катастроф Одеської обласної державної адміністрації

Муратов О.М.

начальник Головного управління економіки Одеської обласної державної адміністрації

Полякова Н.А.

начальник юридичного відділу апарату Одеської обласної державної адміністрації

Ржепішевський К.І.

к.е.н., представник Міністерства закордонних справ України в Одесі

Ровинський Ю.О.

к.держ.упр., начальник Одеського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Савчук В.В.

голова Представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Одеській області

Ткачук А.Л.

к.ю.н., доцент, заступник голови Одеської обласної державної адміністрації

За результатами роботи державних екзаменаційних комісій 62 випускника денної та 30 випускників вечірньої форм навчання успішно склали іспити і захистили магістерські дослідження (далі – МР) на здобуття кваліфікації магістра державного управління та отримали наступні оцінки:

 

Форма навчання

денна

вечірня

іспит

захист МР

іспит

захист МР

 

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

Відмінно

25

40

28

45

8

27

15

50

Добре

37

60

34

55

21

70

15

50

Задовільно

-

-

-

-

1

3

-

-

Всього

62

62

30

30

16 випускників денної та 2 заочної форм навчання отримають дипломи з відзнакою.

Фотогалерея додається.