Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту
22 квітня 2010 року в інституті пройшла ХІ щорічна міжрегіональна студентська науково - практична конференція
"Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології" присвячена 15 річчю ОРІДУ НАДУ при Президентові України.


       22 квітня 2010 року в інституті пройшла ХІ щорічна міжрегіональна студентська науково - практична конференція "Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології" присвячена 15 річчю ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
       В конференції прийняли участь 141 учасник, в тому числі представники Одеського національного політехнічного університету - 28, Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова -5, Одеської національного морського університету - 6, Одеського державного економічного університету - 6, Одеського державного екологічного університету - 4 Південноукраїнського національного університету - 1, Орловської регіональної академії державної служби - 2, Одеського національної академії зв'язку - 1, Одеської національної академії харчових технологій - 1, Таврійського державного університету - 1, Національної академії державного управління при Президентові України - 1. Всього близько 12 вищих навчальних закладів.
        Робота конференції проходила у формі пленарного засідання та 5 наукових секцій: секція №1 "Менеджмент інноваційно - інвестиційної діяльності організацій", секція №2 "Стратегічний менеджмент і маркетинг", секція №3 "Становлення та розвиток сучасного менеджера", секція №4 "Управління проектами", секція №5 "New insights into management".
        Відкрив пленарне засідання директор інституту Іжа М.М. привітанням учасників конференції з початком роботи. Також зі словами привітання виступили начальник редакційно - видавничого відділу Чебан О. І., декан факультету менеджменту Воронов О.І., завідуюча кафедри менеджменту організацій Красностанова Н.Е., завідуюча кафедри управління проектами Безверхнюк Т.М., завідуюча кафедри української та іноземних мов Сазикіної Т.П., голова ради студентського самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України Коваль І.С. У межах пленарного засідання апробували свої наукові доробки студенти ОРІДУ НАДУ при Президентові України Зайцева Д.Д. ( "Тіньові схеми легалізації доходів "), Коваль І.С. (" Мотивація та стимулювання персоналу в сучасній організації"), Тиховський О.С. ("Стрес як складова конфлікту"), студентка ОДЕУ Мурадова А.В ("Аналіз фінансових джерел інвестування природоохоронної діяльності"), слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові України Лупанов А.К ("Рішення по управлінню ризиками при поставках металопродукції") .
       Учасники конференції - викладачі, науковці, аспіранти, здобувачі, магістри, слухачі та студенти ОРІДУ НАДУ при Президентові України, інших навчальних закладів України та зарубіжних країн проаналізувавши та обговоривши актуальні проблеми сучасного менеджменту, його моделі, стратегії, технології, напрямки розвитку спеціальності управління проектами, новітні підходи до сучасного менеджменту в країнах Заходу та СНД, розробили певні рекомендації відповідно за напрямками роботи секцій.
        За плідну підготовку конференції були відзначені Почесною грамотою інституту - доцент кафедри менеджменту організацій Козаченко В.Д., подякою інституту - доцент кафедри менеджменту організацій Воловник В.Є., професор кафедри управління проектами Капітанов В.П., старші викладачі кафедри української та іноземних мов Кемарська Т.Г., Васильєва Г.В., студентка 2 курсу спеціальності "Менеджмент організацій" Освіцінська А.П., студент 1 курсу спеціальності "Менеджмент організацій" Мураховський П.М., слухачка 1 курсу спеціальності "Управління проектами" Гончарова Н.О.
        За активну участь в конференції та кращі доповіді на секціях отримали дипломи Задорожко Г.І. (студент ОНПУ), Гончарук Д.П. ( студентка ОРІДУ НАДУ при Президентові України), Безнощенко Н.О ( студентка ОНПУ), Жарова А.В. ( студентка ОНУ ім. Мечникова), Байрачна К.М. (студентка ОНУ ім. Мечникова), Леснік В.І. ( студентка ОНПУ), Оконь Ю.О. ( студент ОРІДУ НАДУ при Президентові України), Погорєлова О.В. (студентка ОНУ ім. Мечникова), Сидоренко О.С. (студент ОРІДУ НАДУ при Президентові України), Глуховецька С. О.( слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові України), Халус І.В. (слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові України), Мойсеєнко К.С. ( слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові України), Вітковська Я.В. ( слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові України), Саінчук А.О. ( студентка ОНМУ), Тефтул М.Г. ( студент ОНМУ), Сафонов С.С. ( слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові України), Добровольська Л.Е., Златіна К.Д. , Юзбашян І.Л., Бєлікова А.О.( студентки ОРІДУ НАДУ при Президентові України).
       ХІ щорічна міжвузівська студентська науково - практична конференція "Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології" пройшла на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв'язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції видані збірка тез та доповідей учасників конференції, програма та рекомендації.
Фотогалерея додається.