Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту
       28 травня 2010 р. в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулась ювілейна 10 наукова конференція "Економічні та фінансові процеси в умовах прогнозної невизначеності: регіональний аспект". Конференцію відкрив перший заступник директора ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.е,н, професор Ахламов А.Г.
       На пленарному засіданні з доповіддю виступили: завідувач кафедри економічної та фінансової політики - д.е.н., професор Ахламов А.Г., д.ф.н., професор кафедри філософських та соціально-політичних наук - Овчаренко С.В., к.е.н., доцент - Козинський С.М., к.е.н., доцент - Носовський Е.І.
       В ході конференції були обговорені питання, які стосувались: прогнозування та планування економічного розвитку регіонів у сучасних умовах; формування та виконання бюджету у посткризовий період з визначенням тенденції та механізмів розв'язання суперечностей; інформаційних технологій в управлінській практиці та навчальному процесі.
       Активну участь у роботі секцій взяли провідні вчені, аспіранти, здобувачі, слухачі факультету державного управління Одеського регіонального інституту державного управління та інших навчальних закладів м.Одеси та м.Дніпропеторовська, представники органів влади Півдня України.
        До початку конференції було видано збірника тез доповідей.Фотогалерея додається.