Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту
       11 червня 2010 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на базі кафедри державного управління і місцевого самоврядування відбулася I Міжнародна наукова Інтернет-конференція аспірантів та докторантів з державного управління "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ" присвячена 15-річчю Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

       Метою Інтернет-конференції стало висвітлення значення Декларації про державний суверенітет України, обговорення проблем розвитку публічного управління в Україні та світі. В роботі Інтернет-конференції прийняли участь аспіранти, докторанти, науковці, викладачі, практичні фахівці які працюють в галузі державного управління.
       На Інтернет-конференції робота відбувалася за такими секціями:
       Секція № 1 Теорія та історія державного управління;
       Секція № 2 Механізми державного управління;
       Секція № 3 Державна служба;
       Секція № 4 Місцеве самоврядування.

       Матеріали Інтернет-конференції видані у електронному збірнику тез доповідей I Міжнародної наукової Інтернет-конференції аспірантів та докторантів з державного управління "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ".

ПРОГРАМА І Міжнародної наукової Інтернет-конференції аспірантів та докторантів з державного "Державне управління: історія державотворення, виклики та перспективи"
Збірник тез доповідей І Міжнародної наукової Інтернет-конференції аспірантів та докторантів з державного "Державне управління: історія державотворення, виклики та перспективи"
Фотогалерея